วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปู' FB วันข้าวฯ ยกชาวนากระดูกสันหลังชาติ ขอรัฐอย่าทอดทิ้ง

"ยิ่งลักษณ์" โพสต์เฟซฯ ยกย่องชาวนากระดูกสันหลังชาติ ภูมิใจยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ วอนให้ความสำคัญอย่าทอดทิ้ง

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กว่า 5 มิ.ย. วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ข้าวเป็นอาหารหลักหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย และมีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวพันกับทุกช่วงชีวิตของคนไทยอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ ข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ที่สร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ประเทศมาโดยตลอด ขณะเดียวกัน ตนตระหนักถึงความสำคัญของชาวนา ผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ที่อุทิศหยาดเหงื่อและแรงกาย ต้องกรำแดดหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเพื่อปลูกข้าวที่มีคุณภาพให้คนไทยได้บริโภค และข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอีกด้วย นอกจากนั้น ชาวนายังมีส่วนในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าข้าวให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาอีกด้วย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุต่อว่า รู้สึกภูมิใจที่ครั้งหนึ่งรัฐบาลของตนได้มีโอกาสดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนา จนสามารถลืมตาอ้าปากได้ ทำให้ราคาข้าวเหมาะสมกับต้นทุนการผลิต คุณภาพชีวิตชาวนาดีขึ้น ตลอดจนโครงการอื่นๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยผ่านแนวคิดเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้เกษตรกร การส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต การจัดระบบชลประทานด้วยแผนบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึง การช่วยเหลือให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น รวมถึงการเปิดตลาดใหม่ๆ ให้ข้าวไทยในตลาดโลก ทั้งนี้ อยากให้ชาวนาทุกท่านได้ภูมิใจ ที่เป็นผู้ปลูกข้าวเลี้ยงดูคนไทยทั้งประเทศ และยังได้ผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก แต่เชื่อว่าชาวนายังทุกข์ยากกับปัญหา ต้นทุนการผลิตข้าวที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม และรอการช่วยเหลืออยู่ จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ ระลึกถึงชาวนาผู้เป็นกำลังสำคัญต่อวงการข้าวไทย และไม่ทอดทิ้งชาวนา

"ยิ่งลักษณ์" โพสต์เฟซฯ ยกย่องชาวนากระดูกสันหลังชาติ ภูมิใจยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ วอนให้ความสำคัญอย่าทอดทิ้ง 5 มิ.ย. 2560 18:36 ไทยรัฐ