วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพสหรัฐฯ เยือน ไทย ย้ำต่อต้านการก่อการร้าย-สานการฝึกร่วมกัน

กองทัพไทย–สหรัฐฯ จับมือร่วมบรรเทาภัยพิบัติในภูมิภาค สานต่อการฝึกทางทหาร และความร่วมมือต่อต้านการก่อการร้าย หลัง ‘บิ๊กปุย-บิ๊กเจี๊ยบ’ เปิด บก.ทท.และบก.ทบ. ต้อนรับ ผบ.กกล.ทหารบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก และคณะเข้าเยี่ยมคำนับ พร้อมหารือ การฝึกร่วม - ผสม Cobra Gold...

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 มิ.ย. ที่ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส. ให้การต้อนรับ พล.อ.Robert B. Brown (โรเบิร์ต บี บราวน์) ผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก และคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของกองทัพบกพล.อ.โรเบิร์ต บี บราวน์ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ และได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคง ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการฝึกร่วมทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกร่วม - ผสม Cobra Gold ซึ่งเป็นการฝึกร่วมที่มีความหมายและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคโดยการเดินทางมาเยือนของ พล.อ.โรเบิร์ต บี บราวน์ ในครั้งนี้นับเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ของกองทัพทั้งสอง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

จากนั้นใน​​ตอนบ่าย ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.โรเบิร์ต บี บราวน์ พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานด้านความมั่นคง และสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องภัยพิบัติตามธรรมชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ได้มีความเห็นร่วมกันในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ได้หารือถึงความร่วมมือในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านการทหารในลักษณะการฝึกร่วม การฝึกผสม ของทั้ง 2 กองทัพ

ให้มีการฝึกร่วมกันอย่างต่อเนื่อง การหารือในครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้มีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งทุกประเทศควรให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการใช้การพูดคุยและเจรจา เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคนี้เกิดความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหารและความเป็นอยู่ของประชาชนจะได้รับการพัฒนาและยกระดับให้ดีขึ้นในทุกด้าน
กองทัพไทย–สหรัฐฯ จับมือร่วมบรรเทาภัยพิบัติในภูมิภาค สานต่อการฝึกทางทหาร และความร่วมมือต่อต้านการก่อการร้าย หลัง ‘บิ๊กปุย-บิ๊กเจี๊ยบ’ เปิด บก.ททและบก.ทบ. ต้อนรับ ผบ.กกล.ทหารบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก และคณะเข้าเยี่ยมคำนับ พร้อมหา 5 มิ.ย. 2560 17:10 ไทยรัฐ