บริการข่าวไทยรัฐ

'พลังชล' แนะอธิบายเหตุให้ชัด ปมเซตซีโร่ กกต.ยกเข่ง

"พลังประชาชน" แนะฝ่ายเกี่ยวข้องอธิบายเหตุเซตซีโร่ กกต.ยกชุด ป้องความแคลงใจ หวั่นลุกลามขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60 นายสุระ เตชะทัต โฆษกพรรคพลังประชาชน กล่าวถึงกรณี กกต.บางคนออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า หลักการร่างกฎหมายควรเริ่มจากการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีนี้เมื่อรัฐธรรมนูญเพิ่มอำนาจหน้าที่ จำนวน รวมถึงคุณสมบัติของ กกต.การออกกฎหมายลูกก็ควรรับฟังความคิดเห็นของ กกต. แล้วนำแนวความคิดเขาไปประกอบการพิจารณา ไม่เช่นนั้นจะเกิดความคลางแคลงใจต่อการร่างกฎหมาย แล้วยิ่งผลออกมาเป็นการเซตซีโร่ ก็เกิดการตั้งคำถามออกมามากมาย ดังนั้น คนที่เกี่ยวข้องต้องอธิบายให้เขาเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็น ที่ต้องสรรหากันใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ และเมื่อดำเนินการกับ กกต.เช่นนี้แล้ว ก็ควรยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหน่วยงาน ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่เช่นนั้นความคลางแคลงใจที่มีอยู่ จะลุกลามกลายเป็นความขัดแย้ง