วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สทศ.เผยปีการศึกษา 60 ยังจัดสอบโอเน็ต ม.6 ครบ 5 กลุ่มสาระตามเดิม

สทศ.เผยปีการศึกษา 2560 ลดการสอบโอเน็ตวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.6 และ ม.3 ตามนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ โดยให้ สพฐ.เป็นผู้วางแนวทางการวัดผลให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละท้องถิ่น ส่วน ม.6 สทศ.ยังจัดสอบครบ 5 กลุ่มสาระ ทั้ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ และสังคมศึกษา

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายให้ สทศ.พิจารณาทบทวนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่นของโรงเรียนแต่ละพื้นที่

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ​ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 จึงได้มีมติให้ สทศ. ปรับลดการโอเน็ต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.6 และ ม.3 ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จะมีการสอบโอเน็ต เหลือ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการวางระบบและกำหนดแนวทางการวัดประเมินผลวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย 5 สาระ ได้แก่ 1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 3. เศรษฐศาสตร์ 4. ประวัติศาสตร์ และ 5. ภูมิศาสตร์ ในกรณีที่การเรียนการสอนในโรงเรียนที่อยู่ในต่างพื้นที่ อาจมีการจัดเนื้อหาแตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่นของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่

ส่วนการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ม.6 ยังคงสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเดิม ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ

สทศ.เผยปีการศึกษา 2560 ลดการสอบโอเน็ตวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.6 และ ม.3 ตามนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ โดยให้ สพฐ.เป็นผู้วางแนวทางการวัดผลให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละท้องถิ่น ส่วน ม.6 สทศ.ยังจัดสอบครบ 5 กลุ่มสาระ 5 มิ.ย. 2560 16:21 ไทยรัฐ