วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน นาวิกโยธินนำเยาวชนปลูกป่า สอนคัดแยกขยะ

ทหารนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก นำเยาวชนชั้นประถมศึกษาร่วมปลูกป่า พร้อมทั้งสอนการคัดแยกขยะ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก...

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60 พลเรือโทรัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาวิ่งแวดล้อมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ อาคารบำบัดและคัดแยกขยะหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยในพิธีมีการมอบรางวัลประกวดโครงสี่สุภาพ กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การบรรยายกระบวนกำรบริหารจัดการขยะ จากคุณฐานันดร ชินะเมธา ประธานกรรมการบริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด การแสดงของกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นการแสดงชุดการคัดแยกขยะ ประกอบด้วย เพลงนาวิกนครขอบคุณ เพลงฉ่อยคัดแยกขยะ เพลงแหล่คัดแยกขยะ ออกกำลังกายแบบคัดแยกขยะ (เพลง T26) และเพลงขยะในฝัน จากนั้นเป็น กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ อาคารบำบัดและคัดแยกขยะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กล่าวว่า สำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญร่วมกัน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ตระหนักในเรื่องนี้ดีจึงจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืนตลอด.

ทหารนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก นำเยาวชนชั้นประถมศึกษาร่วมปลูกป่า พร้อมทั้งสอนการคัดแยกขยะ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก... 5 มิ.ย. 2560 14:58 5 มิ.ย. 2560 16:06 ไทยรัฐ