วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่ลงโทษอดอาหาร

นายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชี้แจงเรื่องร้องเรียนเรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี ทำโทษลดอาหารนักโทษว่า การจัดอาหารให้ผู้ต้องขังเรือนจำกลางเขาบิน คำนึงถึงประเภท ปริมาณ และคุณภาพ

ยึดตามข้อกำหนดสารอาหารที่คนไทยควรได้รับประจำวันของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

ผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในการกินอาหารตามหลักอาหาร 5 หมู่ ครบ 3 มื้อ พลังงาน 1,600-2,400 กิโลแคลอรีต่อวัน และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ จากหน่วยงานภายนอกในพื้นที่เข้ามาให้คำปรึกษา แนะนำ ประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่จัดเลี้ยงผู้ต้องขัง

จัดให้ผู้ต้องขังทุกคน และทุกแดนในลักษณะชุดกล่องอาหารเหมือนกัน

ไม่มีความแตกต่างทุกแดน

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ บอกว่า การตรวจสอบไม่ปรากฏว่าผู้ต้องขังในแดน SuperMax คนใดมีน้ำหนักลดลง ไม่ต่ำกว่า 15-30 กิโลกรัม

แดน SuperMax เป็นแดนที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์ใช้เรือนจำ เป็นแหล่งบัญชาการในการกระทำความผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ต้องขังในขบวนการค้ายาเสพติด เพื่อเฝ้าระวังควบคุมพฤติการณ์

ไม่ใช้วิธีนี้ลงโทษ

การย้ายผู้ต้องขังออกไปควบคุมที่แดนอื่นหรือเรือนจำอื่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการประเมินและระยะเวลาอย่างถูกต้องทุกราย คำนึงถึงพฤติการณ์ผู้ต้องขังเป็นสำคัญ

ต้องผ่านคณะกรรมการคัดย้ายผู้ต้องขัง ประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ส. และ บช.ปส.

เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงที่พยายามใช้สื่อมาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้แก่สังคม และเรือนจำมีหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด

โดยเฉพาะภารกิจของกรมราชที่จะต้องพัฒนาพฤตินิสัยให้ผู้ต้องขังทุกคน ได้รับการพัฒนาปรับตัวเป็นคนดี กลับไปใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมปกติ

ไม่มีเหตุผลอื่นที่เรือนจำกระทำกับผู้ต้องขัง ตามที่อ้างในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเรือนจำ

ยืนยันว่า เรือนจำไม่เคยลงโทษลดอาหาร.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

5 มิ.ย. 2560 12:47 ไทยรัฐ