วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.ยันไม่มีบัตรแสดงตน ขรก.ขอ ปชช.พบผู้แอบอ้างแจ้ง จนท.เข้าจับกุม

โฆษก กอ.รมน.ยันไม่มีการออกบัตรแสดงตน ขรก.สังกัด กอ.รมน. ขอ ปชช.พบคนแอบอ้างแจ้ง จนท.จับกุม หรือสายด่วน 1374 

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.60 พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน.กล่าวว่า มีบุคคลได้แอบอ้างว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการข่าว กอ.รมน. หรือเป็นกำลังพล กอ.รมน.ที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขอชี้แจงว่า กอ.รมน.ประกอบไปด้วย กอ.รมน.ส่วนกลาง (ส่วนบริหาร, ส่วนอำนวยการ และส่วนประสานการปฏิบัติ), กอ.รมน.ภาค 1-4, กอ.รมน.ภาคส่วนแยก และ กอ.รมน.จังหวัด นอกจากนี้แล้วยังมีมวลชน กอ.รมน. และเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ซึ่งกำลังพลและมวลชนหรือเครือข่าย กอ.รมน.ทั้งหมดนั้น กอ.รมน.ไม่มีการออกบัตรแสดงตนว่าเป็นข้าราชการสังกัด กอ.รมน. หรือผู้ที่ทำหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.ทั้งหมด กอ.รมน.จะมีเพียงบัตรแสดงตนเพื่ออนุญาตผ่านเข้า-ออกพื้นที่ภายใน กอ.รมน.ส่วนกลาง (สวนรื่นฤดี กทม.) เท่านั้น จึงขอชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบ และหากพบเห็นว่ามีบุคคลแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมทันที หรือแจ้งที่โทรศัพท์หมายเลขด่วน 1374.

ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีเรื่อง บัตรแสดงตนข้าราชการ กอ.รมน. ดังนี้

1. กอ.รมน. จะมีบัตรแสดงตนเฉพาะข้าราชการ กอ.รมน. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กอ.รมน.ส่วนกลาง (สวนรื่นฤดี) เพื่อการแสดงตนผ่านเข้า-ออก พื้นที่ใน กอ.รมน. เท่านั้น

2. ไม่มีบัตรให้กับมวลชน และเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

3. ไม่มีบัตรประจำตัว กอ.รมน. ให้กับทุกคนที่ปฏิบัติงาน

โฆษก กอ.รมน.ยันไม่มีการออกบัตรแสดงตน ขรก.สังกัด กอ.รมน. ขอ ปชช.พบคนแอบอ้างแจ้ง จนท.จับกุม หรือสายด่วน 1374 5 มิ.ย. 2560 11:18 ไทยรัฐ