บริการข่าวไทยรัฐ

กฟผ.เตรียมรื้อกองทุนหลังส่อไม่โปร่งใส

กรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่องว่างบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแม่เมาะคณะกรรมการการบริหารกองทุนทำงานล้มเหลว ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ 5 ตำบล ไม่เห็นความเป็นอยู่ที่ดีและมีโครงการไม่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ทั้งๆที่ กฟผ.แม่เมาะจ่ายเงินให้กองทุนสูงถึงปีละ 300 ล้านบาท

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เปิดเผยว่า ภาพรวมของชาว อ.แม่เมาะทั้งหมดรู้ว่า กฟผ.ให้เงินกองทุนปีละ 300 ล้าน แต่ไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนหมด ย้อนหลังการจ่ายเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าจ่ายทุกปีมา 6 ปี เป็นเงินรวม 2,000 ล้านบาท มีโครงการแต่ละปี หลายร้อยโครงการ แต่ดัชนีชี้วัดว่าประชาชนได้อยู่ดีจากเงินกองทุนไม่มีจนประชาชนมอง กฟผ. ว่าไม่สร้างความเจริญให้กับ อ.แม่เมาะเลย จึงเตรียมการรื้อระบบกองทุนใหม่ทั้งหมด ซึ่งตามความเป็นจริงก็เป็นโครงการของรัฐด้วยเช่นกัน และ สตง.ตรวจสอบได้ด้วย

นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย อดีต ส.ส.ลำปางหลายสมัย ให้ความเห็นว่า เคยเสนอให้ใช้เงินกองทุนที่ กฟผ.ให้ปีละ 300 ล้านบาท เจียดมาสร้าง รพ.แม่เมาะให้มีเตียงหลายร้อยเตียง มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเทียบเท่า รพ.ศูนย์ลำปาง ประชาชนชาว อ.แม่เมาะจะได้พึ่งพายามเจ็บป่วย และให้จัดสร้างมหาวิทยาลัยแม่เมาะ เพื่อบุตรหลานชาวแม่เมาะได้ศึกษาในระดับสูงๆจึงรู้สึกผิดหวังที่เงินจำนวนมหาศาลสูญเปล่า สองโครงการนี้ตนพูดมาตลอดแต่ไม่มีใครเห็นด้วย.