วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีอีถก กสทช.เคาะค่าบริการเน็ตประชารัฐ

นางวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ หรืออินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นราคาเดียวกัน และประชาชนต้องเข้าถึงบริการได้ ส่วนกรณีที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดราคาขายในอัตรา 390 บาทต่อเดือน ความเร็ว 20/10 Mbp นั้น กระทรวงดีอีได้แจ้งให้ทีโอทีรับทราบแล้วว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะทีโอทียังไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงดีอี ในการใช้โครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่เป็นโครงข่ายของกระทรวงดีอีไปต่อยอดสร้างรายได้ เนื่องจากตามนโยบายของรัฐบาลต้องเปิดให้เอกชนทุกรายที่สนใจมาเช่าใช้โครงข่ายอินเตอร์เน็ตของดีอี เพื่อให้เกิดการแข่งขันการให้บริการอินเตอร์เน็ต เมื่อเกิดการแข่งขันเชื่อว่าจะทำให้ค่าบริการรายเดือนถูกลง

สำหรับโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐมูลค่า 15,000 ล้านบาท จำนวน 24,700 หมู่บ้านนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว 3,099 หมู่บ้าน ทั้งการลากสายไฟเบอร์ออฟติกไปยังหมู่บ้าน และติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อเป็นจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (ไวไฟ) ฟรี 1 จุดแล้วทุกหมู่บ้าน ซึ่งได้ทยอยเปิดให้บริการแล้ว แต่กระทรวงดีอียังไม่ได้ตรวจรับอย่างเป็นทางการ

ด้านนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดีอี กล่าวว่า ภายในสิ้นปีนี้ทีโอทีจะติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการไวไฟ ฟรี จำนวน 24,700 หมู่บ้านได้อย่างแน่นอน.

นางวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 5 มิ.ย. 2560 04:49 ไทยรัฐ