วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไร้บ้านกว่าครึ่งมีปัญหาเข้าถึงบริการสุขภาพ

นางภรณี ภู่ประเสริฐ รักษาการ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงาน “กิจกรรมและเวทีเสวนาสาธารณะ Human of Street” ว่า คนไร้บ้านทั่วประเทศคาดว่ามีประมาณ 30,000 คน ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลปี 2559 ของ สสส. พบว่ามีคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครทั้งในพื้นที่สาธารณะและศูนย์พักพิงชั่วคราว 1,307 คน ร้อยละ 80 เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.5 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ขณะที่มีผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 22 และจากการทำงานของ สสส. ช่วงที่ผ่านมาพบคนไร้บ้านเป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางสุขภาพมากกว่าค่าเฉลี่ยของสังคมไทยโดยรวม และยังพบว่าการอยู่บนพื้นที่สาธารณะในระยะเวลานาน เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้สุขภาพของคนไร้บ้านย่ำแย่ลง และมากกว่าร้อยละ 50 มีปัญหาของการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาจาก 2 ปัจจัยหลักคือ ร้อยละ 28 ไม่มีบัตรประชาชน อีกร้อยละ 22 มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพ สสส.จึงสนับสนุน การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านให้กลับมาตั้งหลักชีวิตได้ ตลอดจนการสื่อสารกับสังคมให้เข้าใจคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน

ขณะที่นายสิทธิพล ชูประจง มูลนิธิกระจกเงา กล่าวว่า ที่ผ่านมามูลนิธิฯ พยายามหากระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆให้กับกลุ่มคนไร้บ้าน อาทิ สถานะบุคคล สุขภาพ การเข้าถึงสิทธิและบริการด้านต่างๆ รวมถึงเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาจะแตกต่างไปตามบุคคล ซึ่งได้พยายามคัดกรองและจำแนกเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มที่ขาดสถานะทางสังคมทำให้หางานไม่ได้ เป็นปัญหาที่ซ้อนทับกันอยู่ ขณะที่อีกกลุ่มอาจจะเป็นผู้สูงอายุ การหารายได้อาจจะลำบากกว่า จึงต้องหารูปแบบการช่วยเหลือที่เหมาะสม.

นางภรณี ภู่ประเสริฐ รักษาการ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงาน “กิจกรรมและเวทีเสวนาสาธารณะ Human of Street” ว่า 5 มิ.ย. 2560 04:41 ไทยรัฐ