วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่เข้าใจระบบ

มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์โรงเรียนสาธิตที่เอาทหารเข้าไปฝึกวินัยนักเรียนในสื่อออนไลน์ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชี้แจงว่า โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนมีหน้าที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะ และมีทัศนคติที่ดีต่อทุกอาชีพ ไม่ใช่เฉพาะทหาร และทำมานาน

ไม่ใช่เพิ่งมาทำเป็นปีแรก

การฝึกวินัย เป็นเรื่องที่โรงเรียนจัดกิจกรรม น่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเด็กๆ สมัยนี้ที่ไม่ค่อยมีวินัย โรงเรียนไม่ได้เอาทหารมาฝึกวินัยทหาร แต่ฝึกวินัยเด็กทั่วไปที่ต้องใช้ในสังคม ที่ใช้ทหารมาฝึก เพราะทหารฝึกระเบียบวินัยและจัดระเบียบร่างกายได้ดี ถ้าใครรู้ไม่จริง อย่าพูดไป โดยไม่รู้ข้อมูลจริง จะสร้างความเข้าใจผิด

เพราะที่จริงเด็กชอบกิจกรรมตั้งใจฝึกและสนุกกันมาก ที่สำคัญเด็กเข้าใจและมีระเบียบวินัยกว่าเดิมเยอะมาก ผู้ปกครองน่าจะสนับสนุน แต่มีผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจนำข้อมูลออกไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่เห็นด้วย ควรทำความเข้าใจกับโรงเรียน ดังนี้ 1.ที่นี่เป็นโรงเรียน หมายถึง เป็นสถานที่ที่ต้องจัดสถานการณ์เรียนรู้สิ่งดีๆ ที่ควรปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆ และการมีระเบียบวินัย ซึ่งทหารจะทำได้ดีกว่า ยังเปลี่ยนบรรยากาศและประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน เป็นหลักการจัดกิจกรรมหลากหลายให้กับผู้เรียน ครั้งต่อไปจะมีอาชีพอื่นๆ มาทำกิจกรรมในโรงเรียน 2.โรงเรียนพิเศษระบบสาธิต สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มีหน้าที่ค้นคว้า ทดลอง วิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนมายาวนาน รวม 65 ปี

กิจกรรมได้ถูกใช้มานานเป็นที่ยอมรับ

ในระดับปริญญาตรีผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมมือกับทหารมายาวนาน 32 ปี คือการผลิตครู “โครงการเพชรในตม” ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ การที่ทหารเข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ ได้ศึกษา ทดลอง และสาธิตทางการศึกษา กิจกรรมจัดมานานและได้ผลดี

3.การนำทหารมาจัดกิจกรรมในโรงเรียน เป็นสิ่งที่โรงเรียนสาธิตทำมานานแล้ว ถ้าไม่ชอบระบบนี้ควรนำลูกไปเข้าโรงเรียนในระบบอื่นๆที่ชอบ หรือระบบที่คุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวจัดการศึกษาเอง มีหลักการสำคัญคือ ต้องเลือกกิจกรรมที่ทำเพื่อเด็ก สังคมชุมชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเทศชาติ ทุกกิจกรรมจะพิจารณาร่วมกันของนักวิชาการการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อเด็กทุกคนโดยรวม จะมีการพิจารณาและตัดสินใจดีแล้วจึงจัดกิจกรรม

การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งใดก่อนจะได้มีประสบการณ์จริงนั้น ไม่ได้ปลูกฝังในตัวเด็ก เด็กต้องได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และตัดสินใจจากข้อมูลด้วยตนเองให้มากที่สุด จะให้คิดตัดสินใจเองจากข้อมูล

4.ผู้ปกครอง ต้องทำความเข้าใจระบบโรงเรียนสาธิตให้ดีก่อนที่จะเอาบุตรหลานเข้าเรียน

ความไม่เข้าใจระบบ ทำให้ ร.ร.สาธิต เสียหาย.

“เพลิงพยัคฆ์”

pluengpayak@thairath.co.th

4 มิ.ย. 2560 13:48 ไทยรัฐ