วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขยะอันตรายล้นกรุง มี 30 ตันเก็บจริงแค่ 3

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัด กทม. เปิดเผยหลังหารือกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ถึงความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน ว่า ปัจจุบัน กทม.จัดเก็บขยะอันตรายได้ประมาณ 2-3 ตันต่อวัน แต่จากการคาดการณ์พื้นที่กรุงเทพฯมีขยะอันตรายประมาณ 30 ตันต่อวัน โดยสาเหตุ ส่วนหนึ่งคือไม่สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่วถึง


นายจตุพรกล่าวว่า จุดทิ้งหรือจุดเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯยังไม่ครอบคลุมประชาชนบางส่วนยังสงสัยว่า ของเสีย อันตราย เช่น ถ่าน แบตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋อง สเปรย์ จะต้องนำไปทิ้งที่ใดจึงจะเหมาะสม การหารือกับ กทม. ครั้งนี้ เบื้องต้นได้หารือถึง รูปแบบการจัดเก็บ รูปแบบถังขยะที่ใช้จัดเก็บ วันและเวลาจัดเก็บ การเพิ่มจุดจัดเก็บให้ประชาชน เข้าถึงได้ง่าย.

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัด กทม. เปิดเผยหลังหารือกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ถึงความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน ว่า ปัจจุบัน กทม.จัดเก็บขยะอันตรายได้ประมาณ 2-3 ตันต่อวัน 2 มิ.ย. 2560 04:29 ไทยรัฐ