วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.ยัน ก.ม.ยุทธศาสตร์ฯไม่ผูกมัด รบ.ใหม่ จ่อดันเข้าวง สนช. 22 มิ.ย.นี้

กมธ.ยืนกรานร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติไม่ผูกมัดฉุดรัฐบาลใหม่ ขาดความเป็นอิสระบริหารประเทศ โอ่วางกรอบ 20 ปี เพื่อตั้งเป้าหมายพัฒนาประเทศระยะยาว จ่อดันเข้าที่ประชุม สนช. 22 มิ.ย.นี้

ที่รัฐสภา พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว จะนัดประชุมอีกครั้งวันที่ 8 มิ.ย.เพื่อสรุปเนื้อหา ก่อนนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของ สนช.ในวันที่ 22 มิ.ย.จากการพิจารณาของ กมธ.ที่ผ่านมาได้รับฟังความเห็นประชาชนในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรคสองอย่างครบถ้วน เหตุผลที่วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติไว้ 20 ปี เพื่อวางทิศทางประเทศให้เดินไปข้างหน้า เป็นการตั้งเป้าหมายพัฒนาประเทศระยะยาว ถือว่าไม่ไกลเกินไป บางประเทศวางยุทธศาสตร์ล่วงหน้า 30-40 ปี โดยรัฐบาลสมัยต่อไป ยังสามารถดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงได้ แต่ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ใช่การผูกมัดหรือทำให้รัฐบาลสมัยต่อไปขาดความเป็นอิสระในการทำงาน ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติสามารถทบทวนได้ทุก 5 ปี หรือในกรณีประเทศมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ครม.สามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ แต่ต้องไม่ขัดผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ หากจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา และรับฟังความคิดเห็นประชาชนประกอบด้วย

กมธ.ยืนกรานร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติไม่ผูกมัดฉุดรัฐบาลใหม่ ขาดความเป็นอิสระบริหารประเทศ โอ่วางกรอบ 20 ปี เพื่อตั้งเป้าหมายพัฒนาประเทศระยะยาว จ่อดันเข้าที่ประชุม สนช. 22 มิ.ย.นี้ 1 มิ.ย. 2560 13:02 ไทยรัฐ