วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดึก 2 มิ.ย.น้ำไม่ไหล เยาวราช, ราชวงศ์

การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน 4 ในคืนวันที่ 2 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 23.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ถนนสวรรคโลก ถนนนครสวรรค์ ถนนบำรุงเมือง ถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช ถนนราชวงศ์ ถนนหลานหลวง ถนนดินสอ ถนนมหาราช ถนนมหานคร หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอพพลิเคชั่น MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android.

การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน 4 ในคืนวันที่ 2 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 23.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ถนนสวรรคโลก 1 มิ.ย. 2560 01:50 1 มิ.ย. 2560 01:51 ไทยรัฐ