บริการข่าวไทยรัฐ

ปิดรับสมัครแอดมิชชั่น 2560 เหลือ 2.7 หมื่นที่นั่ง

ประธาน ทปอ. สรุปยอดรับสมัครแอดมิชชั่นกลางปีการศึกษา 2560 หลังปิดรับสมัครและชำระเงินแล้ว รวมแค่ 81,230 คน เท่านั้น ขณะที่มีที่นั่งว่างรับได้แสนกว่าที่

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ได้กำหนดคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 78 แห่ง รับนิสิตนักศึกษาได้จำนวน 109,129 คน โดยรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://a.cupt.net ตั้งแต่วันที่ 20-27 พ.ค.นั้น

ขณะนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครและชำระเงิน จำนวน ยอดผู้สมัคร 81,230 คน จากนี้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนน และรายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ วันที่ 7-9 มิ.ย. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15 มิ.ย. ทางเว็บไซต์ https://a.cupt.net สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 23-26 มิ.ย.ที่สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 10 ก.ค. ทางเว็บไซต์ https://a.cupt.net