วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมโฆษณา ร่วมองค์กรสื่อทีวี เข้มเซ็นเซอร์

องค์กรวิชาชีพ วงการทีวีดิจิทัล และวงการโฆษณา 10 แห่ง ยกระดับการเซ็นเซอร์โฆษณาไทย ขอกำกับดูแลกันเองในวิชาชีพ 

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60 นางอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางสมาพันธ์สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ประเทศไทย) ซึ่งรวมถึงสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการตรวจพิจารณาโฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำหรับขั้นตอนต่อไปในการดำเนินงาน จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ การจัดตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการตรวจพิจารณาโฆษณาทางโทรทัศน์ ประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์ช่อง 3, 5, 7, MCOT, TPBS, NBT, ผู้แทนจากโทรทัศน์ดิจิทัล ที่แต่งตั้งโดยสมาคมโทรทัศน์ดิจิทัล 2 ช่อง, แต่งตั้งโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ฯ 2 ช่อง, และจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย รวม 11 ท่าน โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านการเซ็นเซอร์อีกด้วย

“จริงๆ แล้วโลกกำลังเปลี่ยนไป ต่างคนก็รู้ว่ามันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก ฉะนั้นการกำกับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณาถือเป็นรากฐานสำคัญ และมีคุณค่าสำหรับทุกภาคส่วนที่จะสานต่อ เพื่อที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดกระบวนการประสิทธิภาพมากที่สุด มั่นใจว่ายังอยู่ในมาตรฐานที่ตั้งอยู่บนความถูกต้อง เป็นธรรม แล้วก็มีจรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อสังคม”

นายวิทวัส ชัยปาณี นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปริมาณการเซ็นเซอร์งานโฆษณาในแต่ละวันค่อนข้างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในวงการทีวีดิจิทัลก็มากขึ้น เช่น สปอตโฆษณามีมากขึ้น บางธุรกิจที่ไม่เคยซื้อโฆษณามาก่อน ก็สามารถทำได้ ฉะนั้นการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเซ็นเซอร์ให้มากขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งแต่เดิมนั้นมีเจ้าหน้าที่ทำงานเซ็นเซอร์น้อยมาก เพียงช่องละ 1-3 คนเท่านั้น เมื่อเทียบกับปริมาณงานโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เข้ามาในกระบวนการเซ็นเซอร์ปีละกว่า 18,000 ชิ้น โดยที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนเรื่องโฆษณามีปัญหาเพียง 1-2 ชิ้น หรือในบางปีแทบไม่มีเลย  

นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ประเทศไทย) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาในครั้งนี้ ว่า หากช่องทีวีดิจิทัลเป็นช่องน้องใหม่ในวงการโฆษณา แต่ก็เป็นอนาคตของโฆษณาไทย ตลอดเวลาที่ผ่านมา เมื่อประเทศไทยเริ่มมีช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในการเผยแพร่โฆษณา เราก็ยึดตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาฟรีทีวีที่มีอยู่เดิม และก็มีความยินดีที่จะเรียนรู้จากมาตรฐานที่เข้มแข็งที่มีอยู่แล้ว และช่วยกันปรับปรุงกระบวนการต่อไปให้ดีที่สุด.

องค์กรวิชาชีพ วงการทีวีดิจิทัล และวงการโฆษณา 10 แห่ง ยกระดับการเซ็นเซอร์โฆษณาไทย ขอกำกับดูแลกันเองในวิชาชีพ 31 พ.ค. 2560 20:22 ไทยรัฐ