วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมคิด' มั่นใจไทยส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร ทะลุเป้า 9 แสนล้านบาท

'สมคิด' มั่นใจปีนี้ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ทะลุ 9 แสนล้านบาท ขยายตัว 8% ได้แน่ หลังพบคู่ค้าเชื่อมั่นสินค้าไทย มั่นใจผลักดันให้ไทยเป็นครัวของโลก ด้าน 'อภิรดี' เผยเตรียมผลักดันผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมมาผลิตสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of food Asia 2017 ว่า ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเฉลี่ยปีละ 800,000 ล้านบาท และปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่า 26,538 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 900,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้เพียง 5% เพราะประเทศคู่ค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้าไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร มีการคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ ประเทศคู่แข่งในการส่งออกอาหารหลายประเทศ ขณะนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง และโรคระบาด ทำให้ผลผลิตลดน้อยลง และส่งออกได้ลดลง ส่งผลให้ผู้นำเข้าหลายประเทศหันมานำเข้าจากไทยมากขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ผนวกเข้ากับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม เข้ามาพัฒนาภาคอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซีไอ) ที่มีเป้าหมายใน 10 อุตสาหกรรม โดยในจำนวนนี้มีอุตสาหกรรมด้านอาหารอยู่ด้วย ซึ่งเป็นการพลิกโฉมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยเฉพาะการส่งเสริมอาหารเพื่อการป้องกันและแก้โรคภัยไข้เจ็บ ที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าอาหารไทยในอนาคต ซึ่งได้ให้นโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการเพิ่มช่องทางการนำสินค้าสู่ผู้บริโภค และส่งเสริมให้เกิดการค้าขายผ่านออนไลน์ และปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันให้ไทยเป็นครัวของโลกได้อย่างแน่นอน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก มีมูลค่ากว่า 800,000 ล้านบาท และมีสินค้าอาหารของไทยที่อยู่ใน 5 อันดับแรกในตลาดโลก ได้แก่ ข้าว ไก่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กุ้งแช่แข็งและแปรรูป และสิ่งปรุงรสอาหาร ซึ่งกระทรวงฯ จะเร่งเดินหน้าและพัฒนาศักยภาพในอุตสาหกรรมอาหารของไทยต่อไป เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นครัวของโลกตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมา ได้เพิ่มความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง และมีแผนผลักดันให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วย

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การจัดงานปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,200 บริษัท 5,200 คูหา จาก 40 ประเทศ และเป็นปีแรกที่กลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ เช่น แม็คโคร บิ๊กซี ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เข้าร่วมงาน และยังมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 30% โดยกรมฯ ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้าชมงานประมาณ 150,000 คน และมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าในงานจะไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา หรือประมาณ 10,000 ล้านบาท เพราะภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญมีแนวโน้มดีขึ้น จึงคาดว่าความต้องการสินค้าอาหารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น

'สมคิด' มั่นใจปีนี้ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ทะลุ 9 แสนล้านบาท ขยายตัว 8% ได้แน่ หลังพบคู่ค้าเชื่อมั่นสินค้าไทย มั่นใจผลักดันให้ไทยเป็นครัวของโลก ด้าน 'อภิรดี' เผยเตรียมผลักดันผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมมาผลิตสินค้า 31 พ.ค. 2560 16:44 ไทยรัฐ