วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวยงามหาดูไม่ได้ง่ายๆ สวนสนามทางเรือ ของนักเรียนจ่า ทร.

สวยงาม เข้มแข็ง ระเบียบวินัยเป๊ะ พิธีสวนสนามทางเรือของนักเรียนจ่าทหารเรือ ทร. โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ เป็นประธาน ในโอกาสปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษา...

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือของนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2 จำนวน 58 นาย และชั้นปีที่ 1 จำนวน 164 นาย รวม 222 นาย มี น.ท.คมสัน จันทรางศุ รองหัวหน้ากองการศึกษากองการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นผู้บังคับหน่วยสวนสนามทางเรือ ในกระบวนเรือ 24 ลำ เนื่องในโอกาสปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษา นักเรียนจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามนโยบาย ผบ.ทร. ที่ได้ให้ความสำคัญต่อสถานศึกษาในขั้นพื้นฐานของกองทัพเรือ ซึ่งนักเรียนจ่าใหม่ที่สำเร็จการศึกษาทุกนายจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ การปลูกฝังระเบียบวินัย ความเสียสละ ความอดทน ความสามัคคี ความเป็นชาวเรือ
และพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวนกำลังหลักของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวว่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นสถาบันหลักที่ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่าให้มีความรู้พื้นฐานตามสาขาวิชาชีพทหารเรือ รวมทั้งมีจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม ปัจจุบันมี น.อ.วิรัตน์ สมจิตร เป็นผู้บังคับการ ได้ดำเนินการฝึกภาคสาธารณศึกษานักเรียนจ่าใหม่ ในขั้นพื้นฐานของกองทัพเรือ รวม 31 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค.2560 ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี น.อ.จิตติพงศ์ ศรีธัญญา เป็นผู้อำนวยการฝึก มีผู้เข้ารับการฝึกและสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 965 นาย.

null

สวยงาม เข้มแข็ง ระเบียบวินัยเป๊ะ พิธีสวนสนามทางเรือของนักเรียนจ่าทหารเรือ ทร. โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ เป็นประธาน ในโอกาสปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษา... 31 พ.ค. 2560 16:17 ไทยรัฐ