บริการข่าวไทยรัฐ

"บิ๊กณะ"ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ หวังทหารเป็นที่พึ่ง ปชช.

"บิ๊กณะ" แม่ทัพเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทหารใหม่ หวังทหารเป็นที่พึ่งปชช. พร้อมเปิดให้ครอบครัวพลทหารได้เยี่ยมชมสร้างความอุ่นใจ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 พ.ค. ที่ลานสวนสนาม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือตรวจเยี่ยมกำลังพลศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และนักเรียนพลกองประจำการ (ทหารใหม่) ผลัด 1/60 จำนวน 4,000 คน ที่เข้ารับการฝึกหัดศึกษาภาคสาธารณศึกษาเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อปรับสภาพจากบุคคลพลเรือนให้เป็นทหารเรือ ทั้งกายและใจ ซึ่งต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีทหารเรือตลอดจนระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตามแบบธรรมเนียมทหาร โดยมี น.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ ให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ ยังมีครอบครัวของทหารใหม่ จำนวน 500 คน ร่วมตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ พล.ร.อ.ณะ กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลตอนหนึ่งว่า ศูนย์ฝึกทหารใหม่เป็นหน่วยศึกษาที่สำคัญของกองทัพเรือ เพื่อหล่อหลอมบุคคลพลเรือนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามารับใช้ชาติ เสมือนการเริ่มต้นนับจากศูนย์จากลูกชาวบ้านธรรมดามาเป็นทหารกล้าของแผ่นดิน โดยจะต้องได้รับการตรวจและศึกษาวิชาทหารเรือเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจปลูกฝังความเป็นชาวเรือ ความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษ แม้ระยะเวลาหล่อหลอมกำลังพลจะมีไม่มากนักแต่ทหารเรือทุกนายต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นรั้วของชาติได้อย่างองอาจและเต็มภาคภูมิ ซึ่งเมื่อผ่านการฝึกและศึกษาจากหน่วยงานแห่งนี้แล้ว ทุกคนจะต้องแยกย้ายเข้าประจำการเพื่อปฏิบัติงานจริงในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือต่อไป

"ผมมีความภาคภูมิใจที่หน่วยงานแห่งนี้ได้สร้างกำลังคนที่มีคุณภาพมาหลายรุ่นเข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติและขอชื่นชมในศักยภาพของกำลังพลในหน่วย เช่น ทหารกองประจำการทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านระเบียบวินัยการฝึกศึกษาและความสามัคคี ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานแห่งนี้ ผมหวังว่าเห็นความตั้งใจในการปฏิบัติงานกับความมีระเบียบวินัยเช่นนี้ติดตัวทุกคนไปตลอดไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แห่งใด และขอให้ศูนย์ฝึกทหารใหม่รักษามาตรฐานในการฝึกศึกษาให้กับทหารทุกนายและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสมัครสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนผู้เดือดร้อนได้ทุกโอกาส อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ศูนย์ฝึกทหารใหม่ได้จัดกิจกรรม "เปิดเรียน เยือนศูนย์" โดยเชิญผู้ปกครองและครอบครัวมาเยี่ยมเยียนทหารกองประจำการจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้เห็นการฝึกระเบียบวินัยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะความเป็นอยู่ที่จะทำให้ผู้ปกครองมีความอุ่นใจว่าบุตรหลานอยู่ในความดูแลของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความภาคภูมิใจในตัวบุตรหลานของท่าน" ผบ.ทร. กล่าว

จากนั้น พล.ร.อ.ณะ ได้รับชมการแสดงท่าอาวุธพิเศษประกอบดนตรีของทหารใหม่ พร้อมทั้งทักทายทหารใหม่และครอบครัว อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียน ห้องสมุด และโรงประกอบอาหาร พร้อมกับตัวแทนครอบครัวทหารใหม่ด้วย