วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท่วมวิภาวดีฯ

สภาพถนนวิภาวดี-รังสิต บริเวณหน้าอาคารอีสท์วอเตอร์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ถูกน้ำท่วมขังสูงทำให้รถสัญจรไปมาไม่สะดวก หลังเกิดฝนตกอย่างหนักหลายชั่วโมง ทำให้น้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมผิวการจราจร ขณะที่ถนนหลายสายถูกน้ำท่วม ส่งผลให้รถติดไปทั่วเมือง.