วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท่วมวิภาวดีฯ

สภาพถนนวิภาวดี-รังสิต บริเวณหน้าอาคารอีสท์วอเตอร์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ถูกน้ำท่วมขังสูงทำให้รถสัญจรไปมาไม่สะดวก หลังเกิดฝนตกอย่างหนักหลายชั่วโมง ทำให้น้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมผิวการจราจร ขณะที่ถนนหลายสายถูกน้ำท่วม ส่งผลให้รถติดไปทั่วเมือง.

สภาพถนนวิภาวดี-รังสิต บริเวณหน้าอาคารอีสท์วอเตอร์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ถูกน้ำท่วมขังสูงทำให้รถสัญจรไปมาไม่สะดวก หลังเกิดฝนตกอย่างหนักหลายชั่วโมง ทำให้น้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมผิวการจราจร ขณะที่ถนนหลายสายถูกน้ำท่วม... 31 พ.ค. 2560 07:41 ไทยรัฐ