วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โต้ บ.ยักษ์ใหญ่แจงสื่อ ยันไม่มีการลงมติใดๆ

ความคืบหน้ากรณี บ.ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ส่งหนังสือชี้แจงไปยัง นสพ.ไทยรัฐ ระบุว่า การจัดประชุมชี้แจงความคืบหน้าและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2560 เป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประมวลหลักการปฏิบัติของกระทรวงพลังงานเพิ่มเติม ตามระเบียบของทางราชการ อีกทั้งผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 ราย เห็นด้วยกับโครงการและต้องการให้การก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ มิได้มีการคัดค้านตามที่ปรากฏในข่าวแต่ประการใด นั้น

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายกำพล วัดน้อย ผญบ.หมู่ 5 บ้านท่าแลง ต.ท่ายาง นายเฉลา สุวรรณชาติ กำนันตำบลท่าแลง รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแลง ขอยืนยันว่า การประชุมดังกล่าว ไม่ใช่เป็นการจัดประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้ติดต่อสอบถามนายบรเมศร์ ธีระคำศรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี นายนิพล ไชยสาลี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ยืนยันว่า ไม่ใช่เป็นการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ แต่เป็นการที่บริษัทจัดตามประมวลหลักการปฏิบัติ (code of practice ; cop) เท่านั้น ไม่มีการลงมติแต่อย่างใด.

ความคืบหน้ากรณี บ.ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ส่งหนังสือชี้แจงไปยัง นสพ.ไทยรัฐ ระบุว่า การจัดประชุมชี้แจงความคืบหน้าและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน 31 พ.ค. 2560 07:37 ไทยรัฐ