บริการข่าวไทยรัฐ

อึ้ง!4เขื่อนน้ำใช้การต่ำเกณฑ์ กรมฝนหลวงปรับทัพรับฤดูฝน

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ฝนตกค่อนข้างกระจายตัวดีและบางพื้นที่มีฝนตกหนัก ทำให้สถานการณ์น้ำเพื่อการเกษตรมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยขณะนี้มี 4 เขื่อนที่น้ำใช้ต่ำกว่าเกณฑ์ คือ ภาคเหนือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 24% และเขื่อนแม่กวง มีปริมาณน้ำใช้การได้ 11% ภาคตะวันตก ได้แก่ เขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 17% และเขื่อนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำใช้การได้ 17% กรมฝนหลวงฯจึงได้ปรับแผนการปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับช่วงฤดูฝน

สำหรับภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ จะปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนแม่กวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.60 ส่วนภาคกลาง ยังคงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนลำตะคอง “ส่วนศูนย์หรือหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงบางภูมิภาคที่มีการปิดหน่วยปฏิบัติการนั้น เป็นการปิดชั่วคราวเพื่อเติมน้ำในเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย”.