วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท.เล็งยกเครื่อง“จรรยาบรรณ”แบงก์

“วิรไท”ขอเอกชนฟื้นเศรษฐกิจ “ปัญญาประดิษฐ์”ขึ้นแท่นผู้บริหาร

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวปาฐกถา เรื่อง “คณะกรรมการบริษัทกับการขับเคลื่อนประเทศไทย” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ว่า จากบทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ที่สถาบันการเงินและบริษัทหลายแห่งต้องปิดตัวลง เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ทำให้ภาคเอกชนตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับบรรษัทภิบาล หรือธรรมาภิบาลให้ดีขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าในปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ดีกว่าที่ผ่านมา สะท้อนว่าเราสามารถทนทานความผันผวน และแรงปะทะได้ดีระดับหนึ่ง แต่เรายังต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง และเตรียมพร้อมเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่ เพราะในโลกอีกไม่กี่ปีเราอาจจะเห็นการตั้ง Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นคณะกรรมการบริษัท เพราะเชื่อว่าจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าคน ขณะที่ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตจะเข้ามาแทนสาขาธนาคารพาณิชย์ อีคอมเมิร์ซเข้ามาแทนศูนย์การค้า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาแทนสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ และเชื่อว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งที่เร็วและรุนแรงมากใน 3-5 ปีข้างหน้า

“คำถามสำคัญคือ ในปัจจุบันคนกลุ่มใดที่มีพลังและมีศักยภาพช่วยยกระดับคุณภาพสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ ซึ่งผมมองว่าภาคธุรกิจจะทำหน้าที่นี้ได้อย่างดี หลายธุรกิจมีความสามารถทัดเทียมกับคู่แข่งในระดับโลก โดยทำหน้าที่สำคัญใน 3 ข้อ 1.ภาคธุรกิจควรตอบโจทย์ของสังคมไปพร้อมกับการขยายธุรกิจ รวมถึงการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาประเทศ 2.ช่วยเพิ่มผลิตภาพของประเทศ เพื่อลดศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดต่ำลงและรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจำเป็นต้องลงทุนเพื่อเป็นฐานการสร้างนวัตกรรม การวิจัยและการพัฒนา (R&D) 3.ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อดูแลการเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต”

นายวิรไทกล่าวต่อว่า ในขณะนี้ ธปท. และคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ไทยได้ร่วมมือกันปรับปรุง “จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์” ให้ทันสมัยเท่าทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เท่าทันกับความคาดหวังของลูกค้าและการทำธุรกิจสมัยใหม่ โดยหลายเรื่องจะเป็นเรื่องที่ประชาชนมีข้อกังขาหรือประสบปัญหาอยู่ เช่น การเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงินอย่างตรงไปตรงมา การรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ การจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนและเหมาะสม รวมถึงตกลงที่จะไม่ร่วมกันกำหนดราคาการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม โดยคาดว่าจรรยาบรรณดังกล่าวจะออกได้ในไม่กี่เดือนนี้.

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวปาฐกถา เรื่อง “คณะกรรมการบริษัทกับการขับเคลื่อนประเทศไทย” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ว่า 31 พ.ค. 2560 04:52 ไทยรัฐ