วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ แจงโลกโซเชียลมั่วแชร์ ข้อมูลบริษัทเลิกกิจการปี 57 ไม่ถูกต้อง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกโรงชี้แจง หลังโลกโซเชียลแชร์มั่ว ปี 57 เกิดรัฐประหาร ทำยอดจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ลดลง และยอดเลิกกิจการเพิ่มอื้อ ยันข้อเท็จจริงปี 57 ยอดตั้งใหม่ลดลง เหตุปี 56 มีการตั้งธุรกิจรองรับโควตาสลาก และทำธุรกิจวิทยุกระจายเสียงเป็นจำนวนมาก แต่ปี 58-60 ตั้งบริษัทใหม่เพิ่มตามเศรษฐกิจฟื้น ส่วนยอดจดเลิก ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าสลาก หลังคุมเข้มการจดทะเบียน ย้ำไม่มีอะไรผิดปกติ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า ในปี 57 ที่เกิดรัฐประหาร มีจำนวนผู้จดทะเบียนธุรกิจลดลง และตัวเลขการเลิกกิจการกลับเพิ่มขึ้นว่า ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงตามที่มีการแชร์กัน โดยในปี 57 ในช่วงก่อนรัฐประหาร อาจทำให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการมีความกังวล และเกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง ถือเป็นเรื่องปกติ แต่หลังเกิดรัฐประหารแล้ว การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยทั้งปี 57 มีนิติบุคคลจัดตั้งทั้งสิ้น 59,468 ราย ลดลง 7,834 ราย เมื่อเทียบกับปี 56 ที่มีจำนวน 67,302 ราย หรือลดลง 12%

ทั้งนี้ สาเหตุที่การจดทะเบียนจัดตั้งในปี 57 ลดลง เพราะปี 56 มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุดในรอบ 7 ปี หรือตั้งแต่ปี 50-56 เนื่องจากมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจค้าสลาก เพื่อขอรับโควตาการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลสูงถึง 5,124 ราย หรือคิดเป็น 8% ของนิติบุคคลที่จัดตั้งในปี 56 และมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจวิทยุกระจายเสียงตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งกำหนดให้ผู้ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงต้องจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ส่งผลให้มีการจดทะเบียนในส่วนนี้สูงถึง 1,843 ราย คิดเป็น 3% ของนิติบุคคลที่จัดตั้งในปี 56

อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ เริ่มปรับตัวดีขึ้นเมื่อสถานการณ์การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น และความเชื่อมั่นฟื้นตัว โดยในปี 58 มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ 60,147 ราย เพิ่มขึ้น 679 ราย หรือเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปี 57 ซึ่งมีจำนวน 59,468 ราย ในขณะที่ ปี 59 มี 64,288 ราย เพิ่มขึ้น 4,141 ราย หรือเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปี 58 ซึ่งมีจำนวน 60,147 ราย และในช่วง 4 เดือนของปี 60 (เดือน ม.ค.-เม.ย.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่แล้ว 23,585 ราย เพิ่มขึ้น 2,075 ราย หรือเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 59 ซึ่งมีจำนวน 21,510 ราย

สำหรับ จำนวนกิจการที่จดทะเบียนเลิก พบว่ามีจำนวนน้อยกว่าจำนวนกิจการที่จัดตั้งใหม่มาก และสถิติการจดทะเบียนเลิกกิจการตั้งแต่ ปี 57-60 เฉลี่ยต่อเดือนมีปริมาณใกล้เคียงกัน คือ ปี 57 มีการจดทะเบียนเลิก 18,968 ราย เพิ่มขึ้น 1,533 ราย หรือเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปี 56 ซึ่งมีจำนวน 17,435 ราย, ปี 58 จดทะเบียนเลิก 22,576 ราย เพิ่มขึ้น 3,608 ราย หรือ 19 เมื่อเทียบกับปี 57 ซึ่งมีจำนวน 18,968 ราย ในขณะที่ ปี 59 เลิก 20,938 ราย ลดลง 1,638 ราย หรือลดลง 7% เมื่อเทียบกับปี 58 ซึ่งมีจำนวน 22,576 ราย และในช่วง 4 เดือนของปี 60 เลิกแล้ว 3,859 ราย ลดลง 612 ราย หรือลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 59 ซึ่งมีจำนวน 4,471 ราย

“การจดทะเบียนเลิกกิจการเป็นวัฏจักรของการประกอบธุรกิจ โดยปีใดที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งจำนวนมาก จะมีการจดทะเบียนเลิกกิจการมากด้วย โดยธุรกิจที่จดทะเบียนเลิกกิจการระหว่างปี 57-60 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าสลาก โดยมีการจดทะเบียนเลิกในปี 57 จำนวน 2,498 ราย ปี 58 จำนวน 3,924 ราย ปี 59 จำนวน 2,250 ราย และ ปี 4 เดือนแรกปี 60 จำนวน 496 ราย เพราะกรมฯ ได้เข้มงวด และตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้ง และยังมีการยกเลิกโควตาสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้ธุรกิจค้าสลากเลิกกิจการเพิ่มขึ้น”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกโรงชี้แจง หลังโลกโซเชียลแชร์มั่ว ปี 57 เกิดรัฐประหาร ทำยอดจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ลดลง และยอดเลิกกิจการเพิ่มอื้อ ยันข้อเท็จจริงปี 57 ยอดตั้งใหม่ลดลง เหตุปี 56 มีการตั้งธุรกิจรองรับโควตาสลาก 30 พ.ค. 2560 17:26 ไทยรัฐ