วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทุนประกันสังคม อวดผลงานไตรมาสแรกปี 60 กำไรจากการลงทุน 1.7 หมื่นล้าน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม โชว์ผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมไตรมาสแรกของปี 60 ทำกำไรกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท เผยพอร์ตการลงทุนเน้นตราสารหนี้ 81% ส่วนอีก 19% เน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.60 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า การลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ในไตรมาสแรกของปี 60 (ม.ค.-เม.ย.) นั้น กองทุนประกันสังคม มีผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว ทั้งสิ้น 17,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 680 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีผลตอบแทนจากการลงทุน 16,525 ล้านบาท

สำหรับ ผลตอบแทนไตรมาสแรกของปี 2560 แบ่งออกเป็นผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและกำไรจากการขายตราสารหนี้ และค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ 13,493 ล้านบาท และเงินปันผลและกำไรจากตราสารทุน และหน่วยลงทุน 3,712 ล้านบาท โดยข้อมูลวันที่ 30 เม.ย.60 กองทุนประกันสังคม มีเงินลงทุนรวม 1.61 ล้านล้านบาท

นายสุรเดช กล่าวว่า สปส. ได้นำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้เอกชน จำนวนประมาณ 1.30 ล้านล้านบาท หรือ 81% และลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ จำนวน 0.31 ล้านล้านบาท หรือ 19%

"การลงทุนเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม โดยความเห็นชอบ ของกระทรวงการคลัง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้นำดอกผลสะสม ไปใช้ในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนโดยไม่ได้จัดเก็บเงินสมทบเพิ่ม"

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม โชว์ผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมไตรมาสแรกของปี 60 ทำกำไรกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท เผยพอร์ตการลงทุนเน้นตราสารหนี้ 81% ส่วนอีก 19% เน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 30 พ.ค. 2560 16:08 ไทยรัฐ