วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติดตั้งไซสโมมิเตอร์เพิ่มเพื่อศึกษาธรณีวิทยาในอลาสกา

รัฐอลาสกาของประเทศสหรัฐอเมริกา มีบันทึกการเกิดแผ่นดินไหวถึง 40,000 ครั้งต่อปี เคยประสบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 9.2 แมกนิจูดเมื่อปี 2507 ขณะนั้นมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว 2 แห่ง เป็นรัฐเดียวที่มีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่กว่าทั้ง 49 รัฐรวมกัน ซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแห่งสหรัฐอเมริกากำลังตรวจสอบและดำเนินการติดตั้งไซสโมมิเตอร์ (seismometer) เครื่องตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว สำหรับกำหนดตำแหน่งของแผ่นดินไหวและตรวจวัดเพิ่มขึ้น

ตัวเครื่องดังกล่าวจะติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนโครงสร้างกรงไฟเบอร์กลาสหรือพลาสติกเสริมแรง เก็บพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมโซเดียมฟอสเฟตให้สามารถผ่านฤดูหนาวอันยาวนานได้ เครื่องไซสโมมิเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเอิร์ธสโคป ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ มีเป้าหมายการทำงานเพื่ออธิบายถึงสภาพภูมิศาสตร์ของทวีปต่างๆ รวมถึงการเกิดแผ่นดินไหวที่อาจเป็นอันตรายในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการทำแผนที่แผ่นเปลือกโลกทวีปอเมริกา

ทั้งนี้ จะมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวจำนวน 260 แห่งในอลาสกา โดยจะวางความห่างของเครื่องประมาณ 80 กิโลเมตร เนื่องจากรัฐอลาสกามีขนาดใหญ่กว่ารัฐเท็กซัสมากกว่า 2 เท่า แต่มีประชากรน้อยกว่ารัฐโรดไอแลนด์ประมาณ 350,000 คน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวในที่อื่นๆการแจ้งเตือนจะล่าช้า เช่น ประชากรที่อาศัยบนเกาะเอลูเทียนหรือกระจัดกระจายตามพื้นที่อื่นๆ.

30 พ.ค. 2560 14:30 ไทยรัฐ