วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เห็นชอบ จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระดมทุน 1 แสนล้าน

ครม.เห็นชอบ จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออนาคตประเทศไทย Thailand future fund ระดมทุน 1 แสนล้าน เสนอขายให้แก่นักลงทุนในประเทศเป็นหลัก คาดไตรมาส 3 ปีนี้

วันที่ 30 พ.ค. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ Thailand future fund (TFF) โดยวิธีการจัดตั้งกองทุนนั้น เป็นกองทุนปิด ไม่จำกัดอายุของกองทุน มูลค่าการระดมทุน 100,000 ล้านบาท และสามารถเพิ่มได้ในอนาคต ซึ่งในเบื้องต้นนั้น ให้นำรายได้จากโครงการทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) และโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) เพื่อเข้ามาระดมทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ.

สำหรับสัดส่วนและระยะเวลาการโอนรายได้ กำหนดสัดส่วนการโอนขายรายได้ในอนาคตที่ 45% ของรายได้จาก 2 โครงการดังกล่าว เป็นเวลา 30 ปี ส่วนการระดมทุนนั้น จะเน้นการเสนอขายให้แก่นักลงทุนในประเทศเป็นหลัก โดยสามารถเริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้

อย่างไรก็ตาม วงเงินที่ได้จากการระดมทุนนั้น จะใช้ในการก่อสร้างโครงการของ กทพ.2 โครงการ รวมวงเงิน 44,819 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก วงเงินลงทุน 30,437 ล้านบาท และโครงการทางด่วนชั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวันออก วงเงินลงทุน 14,382 ล้านบาท

ทั้งนี้ ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้กับนักลงทุนทั่วไป กระทรวงการคลัง จะลงทุนในหน่วยลงทุน A หรือ หน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามผลการดำเนินการของโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุน เพิ่มเติมในวงเงินทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักลงทุน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัสของพนักงาน กทพ. เพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวม และผลกระทบจากส่วนต่างของต้นทุนทางการเงินจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวม กับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการนำเงินส่วนดังกล่าวไปหาดอกผล โดยการนำรายการผลกระทบทางบัญชีที่เกิดจากการนำโครงการเข้าระดมทุนผ่านกองทุนรวม มาบวกกลับในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อจัดสรรโบนัส

ขณะเดียวกัน ยังให้ กทพ. สามารถนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าว ซื้อหน่วยลงทุน A ของกองทุนรวม และสามารถบริหารสภาพคล่องได้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งของ กทพ. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม กองทุน TFF เป็นเพียงกองทุนที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น หากในอนาคตส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจต้องการเปิดกองทุนในลักษณะที่คล้ายกัน ก็มีโอกาสที่เกิดกองทุนในส่วนอื่นๆ ต่อไปอีกได้

ครม.เห็นชอบ จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออนาคตประเทศไทย Thailand future fund ระดมทุน 1 แสนล้าน เสนอขายให้แก่นักลงทุนในประเทศเป็นหลัก คาดไตรมาส 3 ปีนี้ 30 พ.ค. 2560 14:11 ไทยรัฐ