บริการข่าวไทยรัฐ

พระพรหมสิทธิ ปฏิบัติศาสนกิจวัดพระมหาชนก สหรัฐฯ ปลูกต้นไม้มงคล 9 ต้น

(เครดิตภาพ : พระวิสุทธิศาสนวิเทศ วัดสระเกศ)

พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยคณะพระเถรานุเถระ นำปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพระมหาชนก สหรัฐอเมริกา พร้อมปลูกต้นไม้มงคล 9 ต้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วัด

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 60 พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยคณะพระเถรานุเถระ มีพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล พระวิสุทธิศาสนวิเทศ ผู้ช่วยเลขานุการประธาน สนง.กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ เป็นต้น ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิล รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

วัดพระมหาชนกแห่งนี้เป็นวัดสำคัญ สร้างมาแล้วกว่า 12 ปี มีพื้นที่ 19 เอเคอร์ (48 ไร่) เป็นวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำส่วนกลางของสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา เป็นสถานที่เหมาะสมร่มรื่น เหมาะกับการปฏิบัติธรรม โดยมี พระครูปิยธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร การจัดกิจกรรมของทางวัดเน้นการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน คือกิจกรรมของทางวัดไม่มีการใช้เสียงรบกวนชุมชน ไม่มีกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ บรรยากาศรื่นรมย์ สงบแบบธรรมชาติ

พระพรหมสิทธิ ได้ปลูกต้นไม้มงคล 9 ต้น ต้นแบลคแคม เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วัด จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมอาคารวิทยาลัยวิปัสสนากรรมฐาน "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" เป็นอาคารขนาดรองรับผู้ปฏิบัติธรรมเข้าพักได้ถึง 50 ท่าน อาคาร 3 ชั้น การก่อสร้างอาคารกว่า 2 ล้านเหรียญ (ดอลลาร์) จากนั้นได้ให้โอวาทแก่อุบาสกอุบาสิกา ผู้ปฏิบัติธรรม ฉันภัตตาหารเพล และได้ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์นานาชาติที่มาจากหลายประเทศ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา ศรีลังกา เป็นต้น.