วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าเป็นกิ้งกือเดินตกท่อ

เลื่อนเลือกตั้ง คิดได้แต่ทำยาก

หากสถานการณ์บ้านเมืองไม่เหลือบ่ากว่าแรง อันหมายถึงไม่มีความสงบ มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้น...นั่นแหละ โอกาสที่จะทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป

ถือเป็นเหตุผลที่รับฟังกันได้ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโรดแม็ปที่กำหนดเอาไว้แล้ว ที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะ...

“รัฐธรรมนูญ ปี 60” ได้กำหนดทุกอย่างเอาไว้แล้วด้วยเงื่อนเวลาที่ชัดเจน เอาเข้าจริงแล้วที่ยังเลือกตั้งไม่ได้ในเวลานี้

ก็เพราะต้องรอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับสำคัญ

ที่มีความเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องให้ คสช. จัดให้มีการเลือกตั้งตามโรดแม็ป อย่าบิดพลิ้วหรืออ้างเหตุอย่างนี้ก็เพราะคำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ หลังเกิดเหตุระเบิดที่ รพ.พระมงกุฎฯ มากกว่า

“สิ่งสำคัญที่อยากให้ทุกคนคำนึงถึงคือ ถ้าบ้านเมืองยังเป็นอยู่แบบนี้ ทั้งการวางระเบิด การใช้อาวุธสงคราม การทำให้เกิดความขัดแย้งในภาคประชาชน แล้วมีปัญหาเหมือนเดิมที่ผ่านมาแล้วจะเลือกตั้งกันได้หรือไม่”

“ผมกำหนดไปก็เท่านั้น อยู่ที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพื่อเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน อย่าให้รัฐบาลเป็นผู้กำหนดทั้งหมด”

“รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น ระยะเวลาตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า จะต้องทำอะไรบ้างก็ยังเป็นไปตามนั้นทุกอย่าง”

“เว้นแต่บ้านเมืองไม่สงบสุข”

หากฟังจากคำพูดของนายกฯประยุทธ์ ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะบอกว่า จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปหรือไม่มีการเลือกตั้ง เพราะรัฐธรรมนูญจะเป็นตัวกำหนดทุกอย่าง

เว้นแต่บ้านเมืองไม่สงบสุขเท่านั้น

ยังมีประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายลูกที่อาจจะทำให้การเลือกตั้งเกิดปัญหาขึ้นมาได้ก็คือ กฎหมายลูกที่ สนช.พิจารณามีเหตุขัดข้อง

หาก สนช.ลงมติเห็นชอบกับร่างกฎหมายเลือกตั้ง แต่ กรธ. หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขสาระก็จะต้องมีการตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย คือ สนช. กรธ. และองค์กรอิสระ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

ได้ข้อสรุปอย่างไรก็ต้องเสนอให้ที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ถ้ามติออกมา 2 ใน 3 ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของ กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย

ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละ เพราะต้องไปเริ่มต้นกันใหม่

แต่เผอิญว่า รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่า เมื่อเกิดปัญหาในลักษณะเช่นนี้ จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

จะยุ่งก็ตรงนี้แหละ...

หรือที่มีการพูดกันว่า คสช. สามารถใช้อำนาจ ม.44 มาเลื่อนการเลือกตั้ง หรือไม่ให้มีการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่คิดได้ แต่ทำได้ยาก

เพราะจะทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งที่รุนแรงแน่ แม้ว่า คสช. สามารถใช้อำนาจตรงนี้ เนื่องจากยังมีอำนาจจากบทเฉพาะกาลรับรองอยู่

ต้องไม่ลืมว่า แม้รัฐธรรมนูญจะกำหนดเอาไว้ทุกอย่าง แต่ที่บังคับใช้เพื่อเอื้อ คสช. อยู่ก็คือบทเฉพาะกาล

ทุกวันนี้การใช้ ม.44 ที่คาบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ง่ายอย่างที่ผ่านมา เว้นแต่ในส่วนที่จำเป็น และเพื่อประโยชน์ในการบริหารประเทศ

ก็อย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ายากครับ...


“สายล่อฟ้า”

30 พ.ค. 2560 12:28 ไทยรัฐ