วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาษีเหล้าเบียร์

เมื่อไม่นานมานี้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีเหล้าเบียร์ใหม่เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันมากขึ้น โดยกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บภาษีดังกล่าวเช่นเดิม ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเหล้าเบียร์และกรมสรรพสามิตเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ excise. go.th

เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต นำเสนอประวัติ คณะผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กรและรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต บทความแหล่งความรู้ รวบรวมหลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและความรู้เรื่องภาษี นอกจากนั้น หน้าหลัก ยังนำเสนอตอบข้อซักถามการปรับโครงสร้างภาษีเหล้าเบียร์และข่าวประชาสัมพันธ์...

30 พ.ค. 2560 12:21 ไทยรัฐ