วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง 50สต. เว้นE85 ลง30สต. ดีเซล ลง40สต.

ข่าวดีรับพระพิรุณ!! ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลด 30 สตางค์/ลิตร ส่วนดีเซลลด 40 สตางค์/ลิตร มีผลตี 5 วันที่ 31 พ.ค.

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 60 บมจ.ปตท. และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลดลง 30 สตางค์/ลิตร ส่วนดีเซล ปรับลดลง 40 สตางค์/ลิตร มีผลเวลา 05.00 น. วันที่ 31 พ.ค. 60

สำหรับราคาใหม่เป็นดังนี้ เบนซิน 95: 33.96 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95: 26.85 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91: 26.58 บาท/ลิตร E20: 24.34 บาท/ลิตร E85: 19.84 บาท/ลิตร ดีเซล 25.09 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด).

ข่าวดีรับพระพิรุณ!! ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลด 30 สตางค์/ลิตร ส่วนดีเซลลด 40 สตางค์/ลิตร มีผลตี 5 วันที่ 31 พ.ค. 30 พ.ค. 2560 10:36 ไทยรัฐ