วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลงประชามติเลยดีไหม?

4 คำถามของนายกรัฐมนตรี ประสบความสำเร็จน่าพอใจ มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ทั้งจากนักการเมืองและวงการอื่นๆ เป็นการฟื้นฟูบรรยากาศประชาธิปไตย ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน โดยสวนดุสิตโพลครั้งล่าสุด เมื่อถามถึงสถานการณ์การเมือง คนส่วนใหญ่ (71.22%) มองว่าเป็นปกติทางการเมือง นักการเมืองมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์

มีคำชี้แจงจากโฆษกรัฐบาลว่า นายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของบ้านเมือง จะนำความคิดเห็นที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ รัฐบาลต้องการรู้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และนายกรัฐมนตรีฝากเตือนคนไทยว่า ต้องมีศักดิ์ศรีของตัวเอง โดยการแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ อย่ายอมให้ใครชักจูง ปลุกปั่น หรือบิดเบือนได้

จากคำชี้แจงของโฆษกรัฐบาล ต้องถือว่า 4 คำถามเป็นเรื่องใหญ่ มีผลกำหนดทิศทางประเทศไทย แต่ฟันธงได้เลยว่าถ้าให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ รวบรวมความคิดเห็นประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จะไม่มีทางได้รับความคิดเห็นที่ถูกต้องแท้จริง แต่อาจมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทำการรณรงค์ให้ประชาชนแสดงความเห็นตามที่ต้องการ

เนื่องจากเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่เปิดกว้าง ไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ อาจมีกลุ่มรณรงค์ให้ประชาชนแสดงความเห็น ตามที่นายกรัฐมนตรีต้องการจะไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มที่เห็นต่าง และเช่นเดียวกัน ถ้าเสียงข้างมากเห็นต่างจากที่นายกรัฐมนตรีต้องการ รัฐบาลก็จะไม่ยอมรับ โดยอ้างว่ามีกลุ่มชี้นำบิดเบือน และนำไปสู่ความขัดแย้ง

ถ้ารัฐบาลต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง ในเรื่องสำคัญที่กำหนดทิศทางของประเทศ ต้องรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เช่นการทำโพลสำรวจความเห็นทั่วประเทศ มิฉะนั้นก็ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ แต่ต้องเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ไม่ให้เหมือนกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่ปิดกั้นฝ่ายที่เห็นต่าง

พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 ซึ่งน่าจะเป็นมาตราหลักระบุว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริต และไม่ขัดต่อกฎหมาย” แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตีความมาตราอื่นๆ จนกลายเป็นว่าห้ามฝ่ายที่เห็นต่างชี้นำ ห้ามรณรงค์ ผู้ฝ่าฝืนถูกจับกุม มีการร้องเรียนถึงสหประชาชาติ

หากรัฐบาลต้องการความคิดเห็นที่แท้จริงของประชาชน เพื่อกำหนดทิศทางของประเทศ และถ้ามีการลงประชามติเรื่องคำถามของนายกรัฐมนตรี ก็ควรจะมีคำถามพ่วงด้วยว่า ประชาชนจะเลือกแนวทางใด ในการปกครองประเทศ จะเลือกแนวทางประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีส่วนร่วม หรือเลือกแนวทางอำนาจนิยม ซึ่งก็คือเผด็จการนั่นเอง.

30 พ.ค. 2560 10:07 ไทยรัฐ