วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดพิมพ์บทกวี 9คนดัง เป็นของที่ระลึก ผู้ร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 4 รายการ เป็นบทกวีจาก 9 กวีดัง บทกวีภาคประชาชน หนังสือพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ และพระเมรุมาศในสมัยรัชกาลที่ 9 กำหนดจัดพิมพ์ช่วง ก.ค.-ส.ค. สำหรับแจกให้ผู้ได้รับบัตรเชิญเข้าร่วมงานพระราชพิธี

ที่ท้องสนามหลวง ขณะที่ กทม. ทยอยเคลียร์พื้นที่รอบสนามหลวงรื้อถอนวงเวียนช้างด้านหน้าศาลหลักเมืองความคืบหน้าการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก น.ส.อรสา สายบัว ผอ.สำนักวรรณ– กรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มอบหมายให้สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จัดทำหนังสือที่ระลึกงาน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 4 รายการ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและบันทึกไว้เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ของชาติ ประกอบด้วย หนังสือ “นวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช” โดยเชิญกวี 9 คน ร่วมประพันธ์ร้อยกรองที่เกี่ยวข้องกับ 9 พระราชดำรัส ในหลวง ร.9 ประกอบด้วย บทที่ 1 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม โดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ บทที่ 2 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม โดยนายสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

น.ส.อรสากล่าวอีกว่า บทที่ 3 คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติ สื่อเรื่องคุณธรรมของสังคม การปกครอง โดยนายชมพร เพชรอนันต์กุล บทที่ 4 การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ สื่อเรื่องการศึกษา โดยหม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง บทที่ 5 เราโชคดีที่มีภาษาของตนแต่โบราณกาล สื่ออัจฉริยภาพด้านภาษา โดยนายมะเนาะ ยูเด็น บทที่ 6 ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ มีปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์ สื่อพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย บทที่ 7 กล้าและบากบั่นที่จะทำความดี ความถูกต้องและเป็นธรรม สื่อเรื่องเกษตร ทรัพยากรของชาติ โดยนายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ บทที่ 8 ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดี สื่อศาสนา ศีลธรรมของบ้านเมือง วัฒนธรรม ประเพณี โดย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา บทที่ 9 น้อมรำลึกพระผู้สู่สวรรค์ โดยนายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม กรมศิลปากร ทั้งนี้ หนังสือคืบหน้ากว่าร้อยละ 40 จะเริ่มจัดพิมพ์หนังสือเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ได้รับบัตรเชิญเข้าร่วมงานพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวง ปลายเดือนตุลาคมนี้

ผอ.สำนักวรรณกรรมฯ กล่าวต่อว่า ส่วนหนังสือที่ระลึกเล่มที่ 2 ชื่อ บทกวีภาคประชาชน ทางสำนักวรรณกรรม จะรวบรวมบทกวีที่ประชาชนได้เขียนเพื่อแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ โดยคณะกรรมการจะจัดประชุมและคัดเลือกบทกวีที่มีความงดงามทางวรรณศิลป์มาจัดทำหนังสือที่ระลึกภายในสัปดาห์หน้า ส่วนหนังสือเล่มที่ 3 หนังสือพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นการรวบรวมพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์และพระราชินีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 ข้อมูลมาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติและเอกสารประวัติศาสตร์ที่สำคัญ จะปรับปรุงและเพิ่มเติมจากหนังสืองานพระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรม ราชินีในรัชกาลที่ 7 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขณะนี้คืบหน้าแล้วร้อยละ 30 ขณะที่หนังสือเล่มที่ 4 ชื่อ “พระเมรุมาศในสมัยรัชกาลที่ 9” จะรวบรวมพระเมรุมาศที่จัดสร้างในสมัยรัชกาลที่ 9 คืบแล้วกว่าร้อยละ 30 โดยทุกเล่มทำควบคู่กันไป ทั้งนี้ หนังสือที่ระลึกในพระราชพิธีครั้งนี้ แต่ละเล่มจะจัดพิมพ์จำนวน 25,000 เล่ม เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย

ด้านบรรยากาศที่ท้องสนามหลวง ตลอดวัน ประชาชนเดินทางมาเข้าคิวเพื่อถวายสักการะพระ บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช กันอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีสภาพอากาศร้อนสลับกับมีฝนตกในพื้นที่ แต่ไม่ถือเป็นอุปสรรคแต่อย่างใด ทั้งนี้ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย ช่วยกันตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าและระมัดระวังเต็นท์หากมีลมกระโชกแรง นอกจากนี้ ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ กทม. ได้ปรับพื้นที่ทาสีรั้วเหล็กของสนามหลวง พร้อมกับรื้อถอนวงเวียนช้าง ที่อยู่ด้านหน้าศาลหลักเมืองออกเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดพื้นที่ในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจะนำไปซ่อมแซมก่อนจะนำมาติดตั้งใหม่หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 30 พ.ค. 2560 05:23 ไทยรัฐ