วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตื่นทำยุทธศาสตร์พัฒนาโคนม ดึง "มนต์นมสด" ร่วมด้วยช่วยกัน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ว่า มิลค์บอร์ดเตรียมเสนอแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะเวลา 10 ปี (2560-2569) ซึ่งถือเป็นแผนยุทธศาสตร์นมฉบับแรกของไทย ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบภายในเดือน ก.ค.2560 โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายให้องค์กรโคนมมีกำไรไม่น้อยกว่า 80% เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เฉลี่ย 5% ต่อปี เพิ่มผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 4% ต่อปี เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นม ไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี และเพิ่มอัตราการบริโภคนมภายในประเทศ เฉลี่ย 4% ต่อปี หรือมากกว่า 20 ลิตรต่อคนต่อปี

นอกจากนี้ ยังเตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์ ถึงแนวทางการสร้างแบรนด์กลางนมโรงเรียนใหม่ เพื่อแก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอม รวมทั้งเตรียมหารือกับผู้ประกอบการร้านนม อาทิ มนต์นมสด นมโจ เป็นต้น ให้มาช่วยพัฒนาสหกรณ์โคนม สามารถจัดตั้งร้านขายนมสดตามชุมชนต่างๆทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มการบริโภคนมภายในประเทศ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้สหกรณ์โคนม อีกทั้งยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและองค์กรโคนม ให้มีการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ และการเสริมการบริโภคนม การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม อาทิ ชีส นมผง โยเกิร์ต เป็นต้น.

มิลค์บอร์ดเตรียมเสนอแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะเวลา 10 ปี (2560-2569) ซึ่งถือเป็นแผนยุทธศาสตร์นมฉบับแรกของไทย ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบภายในเดือน ก.ค.2560 โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมาย 30 พ.ค. 2560 03:44 ไทยรัฐ