วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กบข.ฝ่าวิกฤติเงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยฝาก

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ผลตอบแทนการลงทุนสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่าย) สำหรับสมาชิก กบข.ในปี 2559 เท่ากับ 5.10% เนื่องจาก กบข.ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ โดยปรับสัดส่วนการลงทุนและกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อาทิ ตราสารทุนไทย (ตลาดหุ้นไทย) ในสัดส่วน 7.16% โดยตลาดหุ้นไทยให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากที่สุดถึง 19%

“ผลตอบแทนดังกล่าวถือว่าสูงมาก สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อตลอดทั้งปีและอัตราเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ แสดงให้เห็นว่า การลงทุนของ กบข. ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่สมาชิก ทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนตลอด 20 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 6.61% และเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา กบข.มีเงินกองทุน 769,764 ล้านบาท มีผลประโยชน์สุทธิ 30,495 ล้านบาท”

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปีนี้จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าไตรมาสแรก ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกขยายตัว 3.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทำให้มั่นใจว่าตลอดทั้งปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.6% ขณะที่ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล 7 เดือนของปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559-เม.ย. 2560) มีรายได้รวม 1.22 ล้านล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 4,960 ล้านบาท หรือ 0.4% เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นๆสูงกว่าประมาณการ 25,400 ล้านบาท หรือ 30% และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ 8,340 ล้านบาท หรือ 9% โดยเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 10,300 ล้านบาท หรือ 5.4%

ผลตอบแทนการลงทุนสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่าย) สำหรับสมาชิก กบข.ในปี 2559 เท่ากับ 5.10% เนื่องจาก กบข.ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ โดยปรับสัดส่วนการลงทุนและกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ 30 พ.ค. 2560 03:37 ไทยรัฐ