บริการข่าวไทยรัฐ

ลูกศิษย์อาลัย สิ้น 'หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์' ศิลปินแห่งชาติ บรมครูหนังตะลุง

ทายาท-ลูกศิษย์ ร่วมอาลัย บรมครู หนังตะลุง “หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา สิริรวมอายุ 85 ปี...

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 29 พ.ค. ทายาทและลูกศิษย์ เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 3 บ้านธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ. สงขลา เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและรดน้ำศพ นายฉิ้น อรมุต หรือหนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ปี 2532 ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 29 พ.ค. เวลาประมาณ 07.00 น. สิริรวมอายุ 85 ปี กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ จนถึง 4 มิ.ย. นี้ ที่วัดธรรมโฆษณ์ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ด้านนายสวอง แก้วสมบูรณ์ ลูกศิษย์รุ่นแรกๆ ของหนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ กล่าวว่า จะรักษาเอกลักษณ์การแสดงหนังตะลุง สืบทอดเจตนารมณ์บรมครูหนังตะลุง ต่อไป

สำหรับนายฉิ้น อรมุต หรือหนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ บรมครูหนังตะลุง ได้ออกตระเวนเล่นหนังตะลุงทั้งในไทยและประเทศมาเลเซีย มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ และนำเทปบันทึกเสียงการแสดงเผยแพร่ออกอากาศทางวิทยุมาโดยตลอด

เมื่อปี 2517 หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ ได้เล่นหนังตะลุงถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตร ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และเป็นที่พอพระราชหฤทัย จึงได้พระราชทานนามคณะหนังตะลุงของหนังฉิ้นว่า "หนังอรรถโฆษิต" หมายถึงคณะหนังตะลุงที่ประกาศความดี ซึ่งนำความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจแก่หนังฉิ้น และเมื่อประสบความสำเร็จในวิชาชีพ หนังฉิ้น ได้ใช้ความสามารถและศักยภาพของความเป็นนายหนังตะลุงยอดนิยม ช่วยเหลืองานทางสังคมต่างๆ เผยแพร่ข่าวสารและเสริมสร้างศีลธรรมอันดีงามในสังคม

ส่วนด้านการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงหนังตะลุงนั้น หนังฉิ้น ได้ทำการบันทึกการแสดงเอาไว้ทั้งที่เป็นภาพถ่าย เทปบันทึกเสียง และเทปบันทึกภาพ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด แล้วนำไปมอบให้เป็นสมบัติของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา เพื่อให้เป็นข้อมูลและหลักฐานสำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจและเป็นวิทยากรรับเชิญในหลายโอกาส

ต่อมาในปี 2532 หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ ได้รับการประกาศให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ในปีเดียวกัน นับเป็นนายหนังตะลุงคนที่สอง ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ต่อจากหนังกั้น ทองหล่อ ครูผู้ล่วงลับไปแล้ว.