วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บี้ อปท.ปลดล็อกจ่ายงบ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมว่า ได้ชี้แจงถึงการขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์งานด้านผู้สูงอายุเชิงบูรณาการโดยเน้นส่งเสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการดูแลทั้งเรื่องสังคมสุขภาพเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจ้างงาน การออม ที่อยู่อาศัย

นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานคณะ กรรมาธิการฯ กล่าวว่า การเตรียมการผู้สูงอายุซึ่งมีเพียงบางจุด ที่ยังติดขัดประเด็นการออกกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเอื้อต่อการ เบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการเสนอให้เพิ่มสัดส่วนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในท้องถิ่น ซึ่ง พม.จะเร่งดำเนินการ.

ได้ชี้แจงถึงการขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์งานด้านผู้สูงอายุเชิงบูรณาการโดยเน้นส่งเสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการดูแลทั้งเรื่องสังคมสุขภาพเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจ้างงาน การออม ที่อยู่อาศัย 30 พ.ค. 2560 02:55 30 พ.ค. 2560 02:55 ไทยรัฐ