วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประมง จ.สมุทรปราการ สั่งห้ามจับสัตว์น้ำจืดมีไข่

นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า กรมประมงมีการประกาศใช้มาตรการคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. ถึง 15 ก.ย.2560 ครอบคลุมแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้แพร่ขยายพันธุ์ โดยกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือด้วยวิธีใดๆในการจับสัตว์น้ำจืดโดยเด็ดขาด

ยกเว้น การทำประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือการทำประมงด้วยเครื่องเบ็ด เว้นแต่เบ็ดราว หรือทำการประมงด้วยเครื่องมือ ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง ฯลฯ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือปรับ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติ ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดงดจับปลาฤดูมีไข่อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2173-9181.

กรมประมงมีการประกาศใช้มาตรการคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. ถึง 15 ก.ย.2560 ครอบคลุมแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้แพร่ขยายพันธุ์ โดยกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทำการ 30 พ.ค. 2560 02:03 ไทยรัฐ