วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตช.เคาะค่ายกรถ รถเก๋ง 1,000-1,500

พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกร่างประกาศให้เอกชนเข้ามาดำเนินการยกรถแทนตำรวจจราจรว่า จากการประชุมหารือสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปเรื่องอัตราค่ายกรถ ดังนี้ รถยนต์ส่วนบุคคลราคา 1,000 บาท แต่หากรถยนต์ที่จะต้องใช้การบังคับล้อหลังเพิ่มเติมจะคิดในอัตรา 1,500 บาท ส่วนรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป คิดอัตราเริ่มต้นที่ 2,000-3,000 บาท โดยราคาที่กำหนดนั้น สตช. จะต้องไปดำเนินการแก้ไขประกาศกฎกระทรวง พ.ศ.2534 ฉบับที่ 13 ออกตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 เดิมกำหนดว่า

1.รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเก็บค่ายกในอัตรา 1,000 บาท 2.รถบรรทุก 4-6 ล้อเก็บค่ายกในอัตรา 700 บาท 3.รถยนต์ส่วนบุคคลอัตรา 500 บาท โดยราคาที่มีการกำหนดใหม่นั้นทางคณะทำงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่ง สตช.จะร่างระเบียบจะให้เสร็จภายในเดือน มิ.ย.60 จากนั้นจะส่งไปสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบก่อนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สตช.ยังมีความกังวลในเรื่องของสถานที่เก็บรักษารถ โดยเฉพาะกรุงเทพฯชั้นในที่ค่อนข้างจะหายากและราคาสูง จึงต้องพิจารณาความคุ้มค่าที่เอกชนจะต้องเช่าพื้นที่หรือไม่ แต่คาดว่าจะมีเอกชนให้ความสนใจอย่างมาก.

จากการประชุมหารือสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปเรื่องอัตราค่ายกรถ ดังนี้ รถยนต์ส่วนบุคคลราคา 1,000 บาท แต่หากรถยนต์ที่จะต้องใช้การบังคับล้อหลังเพิ่มเติมจะคิดในอัตรา 1,500 บาท ส่วนรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป คิดอัตราเริ่มต้นที่ 30 พ.ค. 2560 02:01 ไทยรัฐ