วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดตลาดนัดเกษตร "ของดีเขตตลิ่งชัน"

จัดตลาดนัดเกษตรของดีเขตตลิ่งชันประจำเดือนมิถุนายน 2560 นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กทม. เปิดเผยว่า เขตเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่และเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและบริการ จึงกำหนดจัด “ตลาดนัดเกษตรของดีเขตตลิ่งชัน” ประจำเดือนมิถุนายน 2560 โดยในงานมีการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร ของฝาก ของที่ระลึกจากผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชน โดยเริ่มจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเขตตลิ่งชัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0-2434-3148.

เขตเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่และเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและบริการ จึงกำหนดจัด “ตลาดนัดเกษตรของดีเขตตลิ่งชัน” ประจำเดือนมิถุนายน 2560 โดยในงานมีการจำหน่ายสินค้า 30 พ.ค. 2560 01:59 ไทยรัฐ