วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พีทีทีจีซี ประกาศผลงานวิจัย สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

พีทีทีจีซี ประกาศผลผู้ชนะเลิศ โครงงานวิจัย “PTTGC Open Innovation Challenge 2016” ครั้งแรกในวงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย สนับสนุนนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานเชิงพาณิชย์... 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยอาศัยการแสวงหาแนวความคิดใหม่ๆ จากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การสร้างมูลค่าที่สามารถผลิตออกสู่ตลาดได้จริง โดยได้จัดประกวดโครงงานวิจัย PTTGC Open Innovation Challenge 2016 ภายใต้แนวคิด “Smart-Eco Innovation”

ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยทั้งในกลุ่มภาคการศึกษา ภาคสถาบันวิจัย และบริษัทสตาร์ทอัพได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศไทย โดยได้เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่เดือนส.ค. 2559 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลงาน เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 โครงการ จากภาคการศึกษา 38 โครงการ และภาคเอกชน หรือบริษัทสตาร์ทอัพ 12 โครงการ รวม 165 คน แยกเป็นชาวต่างชาติ 15 คน โดยได้รับคัดเลือกเพื่อการนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 พ.ค. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 11 ทีม

สำหรับนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีดังนี้ ประเภท Smart-Eco Products: ได้แก่ ทีม Photocat นำเสนอผลงาน Upgrading Sugar to High Value Products and Chemicals by Green Technology จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นวัตกรรมพัฒนาน้ำตาลเป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูง โดยการนำแสงมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นสารทดแทนความหวานที่ตลาดค่อนข้างเติบโต

ประเภท Smart-Eco Plants  ได้แก่ ทีม Powerpuff Girls นำเสนอผลงาน Carbon Dots: They are 50 Times More Expensive Than Gold จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวัตกรรมการเปลี่ยนของเสียหรือกากอุตสาหกรรมจากโรงงานปิโตรเคมีที่มีคาร์บอนอยู่ให้มาเป็นสารที่มีราคาสูงกว่าทองถึง 50 เท่า ผลิตโดยไม่ซับซ้อนและต้นทุนต่ำ มีคุณสมบัติการใช้งานในหลายรูปแบบ 

ส่วนประเภท Circular Thinking  ได้แก่ทีม Graphenal นำเสนอผลงาน Microporous Graphenal Polymers for Uptake and Transformation of CO2 Gas จากสถาบันวิทยสิริเมธี เป็นการพัฒนาวัสดุที่เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซต์ ให้เป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูงที่สามารถดักจับคาร์บอนฯในอุณหภูมิห้อง และยังสามารถต่อยอดนำไปใช้เป็นสารอิเล็กโทรไลตเหลวสำหรับแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวด

อย่างไรก็ตามทีมชนะเลิศแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาท และจะมีโอกาสเข้าร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยกับ PTTGC ตลอดจนได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป

"การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ซึ่งการริเริ่มโครงการประกวดโครงงานวิจัยนี้ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ อีกทั้งเป็นการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ด้วยการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมระหว่างบริษัทฯ กับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและส่งผลดีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ พร้อมสนับสนุนทั้งด้านทุนการวิจัย การพัฒนาการตลาดและเทคนิค และการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ต่อไปในอนาคต" นายสุพัฒน์พงษ์ กล่าว

สำหรับโครงการ PTTGC Open Innovation Challenge 2016 จะพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพให้พัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยร่วมมือกับบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาของบริษัทฯ รวมถึงการใช้ห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบของศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีของ บริษัทฯ ซึ่งมีความเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดันของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยโดยนักวิจัยไทยและบริษัทของไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก และเกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน.

พีทีทีจีซี ประกาศผลผู้ชนะเลิศ โครงงานวิจัย “PTTGC Open Innovation Challenge 2016” ครั้งแรกในวงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย สนับสนุนนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานเชิงพาณิชย์... 30 พ.ค. 2560 01:10 ไทยรัฐ