วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าตกเป็นเหยื่อ! ขนส่งย้ำ ทำใบขับขี่ต้องมาสอบด้วยตัวเองเท่านั้น

กรมการขนส่งทางบก ย้ำอีกรอบอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ สอบใบขับขี่ต้องมาทำด้วยตนเอง ผ่านระบบการสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ พบใครจับดำเนินคดีถึงที่สุดทุกราย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวเป็น 5 ชั่วโมง และกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทุกคนต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam ด้วยคะแนนเกินร้อยละ 90 หรือต้องมีคะแนน 45 จาก 50 ข้อ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เนื่องจากต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน และถ่ายรูปใบหน้าของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งก่อนและหลังการทดสอบ ภายใต้การกำกับและควบคุมการทดสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการทดสอบของกรมการขนส่งทางบกอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบด้วย รวมถึงในส่วนของการทดสอบขับรถในสนามทดสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน โดยกรมการขนส่งทางบกได้จัดผู้ตรวจการออกตรวจตราจับกุมมิจฉาชีพ ที่ลักลอบเข้ามาหลอกลวงประชาชน ภายในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง  

ขณะเดียวกัน หากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกมีส่วนร่วมกับขบวนการดังกล่าว ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด สูงสุดทันที และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสและมาตรฐานการให้บริการ

สำหรับ ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว สามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ หรือทางโทรศัพท์ และสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–5 สามารถจองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก  www.dlt.go.th

นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเลือกเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้เข้าเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้มาตรฐาน ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำใบรับรองและใบผ่านการทดสอบมาขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมการขนส่งทางบกได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบก ขอยืนยันว่า การดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งต้องผ่านการทดสอบด้วยตนเองทุกขั้นตอนเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้

"หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถจัดหาใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องทดสอบ หรือพบบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเพื่อป้องกันการสนับสนุนมิจฉาชีพโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชม."

กรมการขนส่งทางบก ย้ำอีกรอบอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ สอบใบขับขี่ต้องมาทำด้วยตนเอง ผ่านระบบการสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ พบใครจับดำเนินคดีถึงที่สุดทุกราย 29 พ.ค. 2560 21:11 ไทยรัฐ