วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดอนเมืองทุ่มงบกว่า 3.2 หมื่นล้าน ขยายเฟส3 รองรับผู้โดยสาร40ล้านคน/ปี

สนามบินดอนเมือง ทุ่มงบกว่า 3.2 หมื่นล้าน ขยายสนามบินดอนเมืองเฟส 3 รองรับผู้โดยสาร 40ล้านคน/ปี คาดเสนอเข้าบอร์ด ทอท.อนุมัติเดือน พ.ย.นี้ พร้อมแก้ปัญหาจราจรในการเดินทางมาสนามบินดอนเมือง ขณะที่ผู้โดยสารดอนเมือง 3 เดือนแรกปีนี้ มีผู้ใช้บริการกว่า 9.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.74%

วันที่ 29 พ.ค. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการสนามบินดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ขณะนี้สนามบินดอนเมืองมีผู้โดยสารมาใช้บริการกว่า 35 ล้านคน/ปี ดังนั้นเพื่อให้สนามบินมีศักยภาพรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางสนามบินดอนเมืองจึงเตรียมเสนอแผนพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 (ปี 2560 - 2565) มูลค่ากว่า 32,000 ล้านบาทให้บอร์ด ทอท. พิจารณาอนุมัติโครงการ คาดว่าจะเสนอภายในเดือน พ.ย. 60 นี้ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 40 ล้านคน /ปี จากเดิมรองรับ 30-35 ล้านคน/ปี

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรในสนามบินดอนเมือง จึงมีแนวโน้มที่จะแยกโครงการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automatic People Mover : APM) ซึ่งเป็น 1 ในแผนการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถสนามบินดอนเมือง ซึ่งเป็นโครงการระบบรถไฟฟ้า เชื่อมระหว่างอาคารจอดรถ อาคารผู้โดยสาร และส่วนต่างๆ ภายในสนามบิน ออกมาดำเนินการก่อน

โดยหวังว่าโครงการดังกล่าว จะแก้ไขปัญหาการจราจรและความเดือดร้อนในการเดินทางมายังสนามบินดอนเมือง ล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการรื้อถอนอาคารทางด้านทิศเหนือ เพื่อเตรียมพร้อมในแผนงานก่อสร้างไว้ล่วงหน้า โดยรายละเอียดของวงเงินและกรอบเวลาดำเนินการ จะมีการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง

ส่วนโครงการพัฒนา สนามบินดอนเมือง ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงาน Airside เช่น งานก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ พร้อมทางขับเชื่อมและระบบเติมน้ำมันอากาศยาน, งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ พร้อมระบบเติมน้ำมันอากาศยาน, งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานสำหรับกิจกรรมการบิน General Aviation, งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศใต้ พร้อมระบบเติมน้ำมันอากาศยาน, งานก่อสร้าง Rapid Exit Taxiway บริเวณทางวิ่ง 21 และ Exit Taxiway เชื่อมต่อทางขับสาย B และ C, งานปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศเหนือเพื่อรองรับอาคารซ่อมบำรุงอากาศยาน, งานปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศใต้เพื่อรองรับอาคารซ่อมบำรุงอากาศยานและงานก่อสร้างอาคารสถานีย่อยระบบเติมน้ำมันอากาศยาน

ส่วนงานกลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร และอาคารสนับสนุน เช่น งานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบิน ด้านทิศเหนือ พร้อมติดตั้งสะพานเทียบ จำนวน 3 ชุด งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1, อาคารเทียบเครื่องบิน ด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2-4, งานก่อสร้างอาคาร Junction Building และอาคารจอดรถยนต์ผู้โดยสาร, งานก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อม ด้านทิศใต้, งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิม และอาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 6 พร้อมติดตั้งสะพานเทียบ จำนวน 8 ชุดสำหรับกลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค งานปรับปรุงระบบถนนภายในสนามบินดอนเมือง, งานก่อสร้าง Curb Side ด้านหน้าอาคาร Junction Building, งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน และงานปรับปรุงระบบพักขยะ

นายเพ็ชร กล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมการให้บริการของสนามบินดอนเมืองในปัจจุบัน หรือในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2560 (ม.ค.-มี.ค.) มีเที่ยวบิน 63,918 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 7.1% ขณะที่มีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 9,625,000 คน เพิ่มขึ้น 8.74% ขณะที่ปริมาณการจราจรทางอากาศของสนามบินในการกำกับดูแลของ ทอท. ทั้ง 6 แห่งในช่วงเวลาเดียวกันมีเที่ยวบินรวม 211,054 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.4 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีผู้โดยสารกว่า 34,896,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 7.96%

สนามบินดอนเมือง ทุ่มงบกว่า 3.2 หมื่นล้าน ขยายสนามบินดอนเมืองเฟส 3 รองรับผู้โดยสาร 40ล้านคน/ปี คาดเสนอเข้าบอร์ด ทอท.อนุมัติเดือน พ.ย.นี้ พร้อมแก้ปัญหาจราจรในการเดินทางมาสนามบินดอนเมือง ขณะที่ผู้โดยสารดอนเมือง 3 เดือนแรกปีนี้ 29 พ.ค. 2560 17:57 ไทยรัฐ