วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมทางหลวง ใช้เทคโนโลยีประกอบคอนกรีตสร้างสะพาน เพิ่มความรวดเร็ว

อธิบดีกรมทางหลวง เผย ใช้เทคโนโลยีก่อสร้างสะพานใหม่ ด้วยระบบประกอบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เพิ่มความรวดเร็วในการก่อสร้าง และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงมีการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างสะพานในโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง โดยใช้ระบบประกอบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Bridge Construction) มาใช้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการก่อสร้างได้ เป็นการตอบสนองต่อภารกิจของกรมทางหลวง และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองทั้งสามสายทาง

ทั้งนี้ การก่อสร้างด้วยระบบดังกล่าว ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ และวิธีการพิเศษกว่าการก่อสร้างสะพาน ในรูปแบบปกติ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัย และมีแนวทางปฏิบัติ ในการควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่

นอกเหนือจากให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน วิศวกรผู้ควบคุมโครงการก่อสร้าง และบริษัทก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย และการควบคุมงานก่อสร้างแล้ว และยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง พร้อมทั้ง เสนอนโยบายด้านการออกแบบสะพาน รวมถึงอุโมงค์ต่างๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้าง กรมทางหลวง ได้คำนึงถึงสถาปัตยกรรม และรูปแบบการก่อสร้าง โดยเฉพาะการออกแบบสะพานที่ข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา ต้องไม่มีตอม่อในแม่น้ำ และออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์ก เพื่อประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวในประเทศอีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการก่อสร้าง แต่ทั้งนี้ นโยบายสำคัญของกรมทางหลวง คือคุณภาพของงานและความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง

อธิบดีกรมทางหลวง เผย ใช้เทคโนโลยีก่อสร้างสะพานใหม่ ด้วยระบบประกอบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เพิ่มความรวดเร็วในการก่อสร้าง และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ 29 พ.ค. 2560 17:12 29 พ.ค. 2560 17:33 ไทยรัฐ