วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เศร้า! สิ้นบรมครู หนังตะลุง “หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์” อายุ 85 ปี

สิ้นบรมครู หนังตะลุง “หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์” สิริรวมอายุ 85 ปี ทายาทและลูกศิษย์กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ จนถึง 4 มิ.ย. นี้ วัดธรรมโฆษณ์ จ.สงขลา 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า นายฉิ้น อรมุต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ปี 2532 ถึงแก่กรรมด้วย โรคชรา สิริรวมอายุ 85 ปี เมื่อวันที่ 29 พ.ค. เวลาประมาณ 07.00 น. ที่ บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 3 บ้านธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ. สงขลา โดยทายาทและลูกศิษย์ได้กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ จนถึงวันที่ 4 มิ.ย. นี้ เวลา 19.30 น. ที่ วัดธรรมโฆษณ์ จ.สงขลา ถือเป็นการสูญเสียศิลปินหนังตะลุงภาคใต้ ซึ่งมีความสามารถเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มีไหวพริบยอดเยี่ยมและมีทักษะการใช้ภาษาให้เกิดความสนุกสนาน น่าสนใจ สอดแทรกคติสอนใจให้กับผู้ชมหนังตะลุงตลอดเวลา นับเป็นนายหนังที่มีความสามารถด้านหนังตะลุงอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมทำบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 150,000 บาท และดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป

สำหรับประวัติศิลปิน นายฉิ้น อรมุต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) พุทธศักราช 2532 เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2474 เป็นผู้มีความสนใจหนังตะลุงอย่างจริงจังมาตั้งแต่เด็ก ได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการ รูปแบบ และศิลปะการแสดงหนังตะลุงอย่างลึกซึ้งและแตกฉาน ท่านแสดงหนังมาไม่น้อยกว่า 5,200 ครั้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความสามารถเป็นเลิศในการเขียนบทหนังตะลุงเป็นที่เลื่องลือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และเคยแสดงหนังตะลุงหน้าพระที่นั่ง 2 ครั้ง จนได้รับพระราชทานนามว่า “หนังอรรถโฆษิต”

นายฉิ้น อรมุต เป็นผู้ประดิษฐ์ตัวหนังตะลุงที่แสดงเองเกือบทั้งหมด และเป็นผู้มีไหวพริบ และมีทักษะในการใช้ภาษาให้เกิดสุนทรียะในการแสดง และยังฝากข้อคิดที่เป็นคติสอนใจเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ชม จนเป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)

สิ้นบรมครู หนังตะลุง “หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์” สิริรวมอายุ 85 ปี ทายาทและลูกศิษย์กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ จนถึง 4 มิ.ย. นี้ วัดธรรมโฆษณ์ จ.สงขลา 29 พ.ค. 2560 17:04 ไทยรัฐ