วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กเก่ง! นร.กาฬสินธุ์ สอบติดมหาวิทยาลัยอันดับ 1 จีน พร้อมกัน 6 คน

เด็กเก่ง!! 6 นร.โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จ.กาฬสินธุ์ สอบติดมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ประเทศจีน โดย อบจ.กาฬสินธ์ุ ได้จัดมอบทุนการศึกษา 33,000 บาทต่อปีให้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับเด็ก ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียน หวัง นร.จะเป็นผู้นำความรู้กลับมาประเทศชาติ...

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 60 จากนักเรียนในพื้นที่ตำบลห่างไกลของโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำการเรียนการสอนได้สัมฤทธิ์ผลเด็กนักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศจีนได้ 6 คน สร้างความภูมิใจให้การศึกษากาฬสินธุ์ ซึ่งทางโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเนินยาง ที่ห่างจากอำเภอเมืองกว่า 70 กิโลเมตร แต่ด้วยการใส่ใจในการเรียนการสอน จึงส่งผลให้นักเรียนจากโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลกได้ ถึง 6 คน ประเทศจีนถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังต้องการเปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการศึกษา และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลก ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ประกอบด้วย

1. นายอิสรา ทะนาจันทร์ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ศึกษาต่อที่ Beijing Language and Culture University 2. นางสาวกันตพร เสริฐแสนดี โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ศึกษาต่อที่ Xiamen University 3.นายจักรินทร์ ภูติโส  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ศึกษาต่อที่ Capital Normal University 4. นางสาวพัชรินทร์ ศรียะเมือง โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ศึกษาต่อที่ Tianjin Normal University 5. นางสาวศิริลักษณ์ เครือลัดดา โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ศึกษาต่อที่ Shandong University 6. นายธนพล นามวงศ์ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ศึกษาต่อที่ Guanxi University For Nationalities

ด้านนายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และสนับสนุนให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน มีความขยันหมั่นเพียร  โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของโรงเรียน และคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทุนการศึกษามาแล้วจำนวน 254 ทุน โดยมอบทุนการศึกษา ทุนละไม่เกิน 33,000 บาทต่อปีการศึกษา พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้ทุนการศึกษาต่อ

ดร.เมืองคร สิริสาร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนของโรงเรียนว่า ทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นหลัก มีการจัดทำการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน จึงส่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดสำหรับการเรียนการสอน จนทำให้นักเรียนของโรงเรียนสอบรับทุนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลก และมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับประเทศ และได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับทุน และขอให้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาประเทศ

ขณะที่ ผู้ปกครองนักเรียน กล่าวว่า เมื่อได้ทราบข่าวการได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อยังประเทศจีนก็รู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูก ด้านการสอนลูกก็ไม่มีอะไรมากปล่อยตามที่เค้ารักและชอบ ไม่ว่าจะการเรียนให้เค้าได้มีสิทธิ์เลือกเอง เค้าเองจะทำได้ดีที่สุด

ตัวแทนนักเรียนผู้ที่ได้รับทุน กล่าวถึงการปฏิบัติตนในการเตรียมตัวว่า เริ่มหาข้อมูลในสาขาวิชาที่เราจะเรียนต่อในอนาคต และดูคุณสมบัติที่ทุนฯ กำหนดไว้ จากนั้นก็อ่านหนังสือและทำทีละขั้นตามลำดับ เมื่ออ่านหนังสือแล้วให้ทบทวนบทนั้นหลายๆ รอบอย่างน้อย 3 รอบขึ้นไป และทำเป็นสรุปเป็นของเราเอง เพราะเมื่อเราเขียนสรุปเป็นของตัวเองแล้วเราจะเข้าใจและจำเร็ว และดีใจอย่างมากที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้.

เด็กเก่ง!! 6 นร.โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จ.กาฬสินธุ์ สอบติดมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ประเทศจีน โดย อบจ.กาฬสินธ์ุ ได้จัดมอบทุนการศึกษา 33,000 บาทต่อปีให้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับเด็ก ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียน หวัง นร.จะเป็น 29 พ.ค. 2560 16:30 ไทยรัฐ