วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.กำชับทุกหน่วยปฏิบัติงานเชิงรุกป้องกันสถานการณ์ร้าย

คสช.กำชับทุกหน่วยปฏิบัติงานเชิงรุก ดูความสงบเรียบร้อย เข้มงวดเฝ้าระวังพื้นที่ ป้องปรามเหตุอันไม่พึงประสงค์

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.60 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการ คสช.สั่งการในที่ประชุมสำนักงานเลขาธิการ คสช.ว่า การดูแลความสงบเรียบร้อยในภาพรวมนั้น เลขาธิการ คสช.ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่ป้องกันมิให้มีการสร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายในพื้นที่ กำชับให้ทุกส่วนงานดำเนินการเชิงรุกในลักษณะป้องกัน ให้ความสำคัญกับงานด้านการข่าว การเข้มงวดในมาตรการเฝ้าระวังและดูแลพื้นที่ การจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเครื่องแบบ การเสริมศักยภาพงานระวังป้องกันด้วยการใช้ระบบกล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพในการคลี่คลายสถานการณ์ หรือป้องปรามการก่อเหตุอันไม่พึงประสงค์ โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดซ่อมและติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สำคัญต่างๆรวมทั้งการให้ความรู้กับประชาชน และภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยสถานที่เสริมการทำงานของภาครัฐให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เลขาธิการ คสช.ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้สร้างความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการช่วยเหลืออุทกภัย ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และสร้างความสัมพันธ์การทำงานเป็นทีมร่วมกับส่วนราชการต่างๆ บูรณาการความช่วยเหลือทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัดกำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคบูรณาการและวางแผนระยะยาวในการแก้ปัญหาภัยพิบัติให้เชื่อมโยงกันในทุกพื้นที่ ส่วนในพื้นที่ กทม. กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1 และกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนในลักษณะเสริมการทำงานของ กทม.เจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวงมหาดไทย เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน

คสช.กำชับทุกหน่วยปฏิบัติงานเชิงรุก ดูความสงบเรียบร้อย เข้มงวดเฝ้าระวังพื้นที่ ป้องปรามเหตุอันไม่พึงประสงค์ 29 พ.ค. 2560 16:04 ไทยรัฐ