วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Hot cakes

หนังสือ ‘เด็กชายจากเขาสมิง’ ขายดีมาก เผลอแว้บแป๊บเดียวพวกที่พิมพ์ออกมาชุดก่อนจะหมดสต๊อกแล้วครับ Copies of ‘A Boy from Kao Saming’ are selling like hot cakes. ผู้อ่านท่านครับ อะไรก็ตามที่ be selling like hot cakes ก็หมายถึง ได้รับความนิยมมาก มีคนซื้อเป็นจำนวนมาก และขายได้มากอย่างรวดเร็ว be very popular and people are buying a lot of them very quickly

คนอเมริกันมักจะเขียนติดกันเป็น hotcake

ฝรั่งใช้ hot ประกอบสำนวนและคำพังเพย ต่างๆ เยอะครับ เมื่อใดก็ตามที่ฝรั่งใช้ hot คนที่ไม่ได้ใช้อังกฤษเป็นภาษาแม่ก็มักจะเข้าใจผิดได้ง่ายๆ เมื่อเช้านี้เอ็ดเวิร์ด (Edward) พูดว่า I’m not feeling too hot today. ประโยคนี้เป็นภาษาพูดสื่อถึง I feel slightly ill. ผมครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะป่วย บางคนใช้ so hot หรือ very hot แทน too hot

กัมพูชาเป็นประเทศที่มีซัฟไฟร์น้ำเงินสวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง สีน้ำเงินของไพลินกัมพูชาคล้ายกับไพลินแคชเมียร์ พอพูดถึงไพลินกัมพูชา เพื่อนของผมก็ให้ไปคุยกับ ดร.โรเบอร์ตา (Roberta) โดยบอกว่า She’s very hot on Cambodian Sapphire. ผู้อ่านท่านครับ วลี be hot on something หมายถึง to know about a lot of something รู้ในเรื่องนั้นมาก แต่ถ้าเป็นในสหราชอาณาจักร be hot on something หมายถึง to be very strict about something เข้มงวดกับสิ่งนั้นมาก ตั้งแต่ไอเอสประกาศสถาปนารัฐอิสลามในฟิลิปปินส์ The Philippines is very hot on security. ฟิลิปปินส์ก็เข้มงวดมากเรื่องความมั่นคงปลอดภัย.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

29 พ.ค. 2560 12:36 ไทยรัฐ