วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฎเหล็กการแต่งตั้ง

โดย สหบาท

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจมักถูกสวดอยู่เป็นประจำ

แต่ละยุค แต่ละสมัยไม่มีความชัดเจนแน่นอน บางปีชักบันไดหนี บางทีต่อบันไดเลื่อน ขึ้นอยู่กับ “ผู้กุมอำนาจ” ที่ขาดคุณธรรม

สุดท้ายคนทำงาน โดนระราน เพราะไม่มีโอกาส วิ่งเต้น ใช้เส้นสาย

สร้างความเสียหายในภาพรวม ส่งผลกระทบถึงประชาชนเป็นวงกว้าง

การปฏิรูปกิจการตำรวจของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษา “แผนผ่าร่างองค์กรสีกากี” เวอร์ชั่นล่าสุด กำหนด “กฎเหล็ก” ขั้นตอนของการเติบโตไว้น่าสนใจ

หลักเกณฑ์กลาง ทุกคนต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณา ยึดอาวุโส ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ต้องดำรงตำแหน่งในโรงพักไม่น้อยกว่า 2 ปี ทำคดีไม่น้อยกว่า 70 คดี

เมื่อดำรงตำแหน่งในโรงพักระดับ 1 แล้วจะไปโรงพักระดับ 2 ไม่ได้

เว้นแต่เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่าภาคทัณฑ์ ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก กรณีปฏิบัติงานตามหน้าที่และอยู่ระหว่างอุทธรณ์/ฎีกา

หากให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้

ขั้นตอนการเติบโต ผู้ที่จบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือปริญญาตรีด้านกฎหมาย ต้องเริ่มดำรงตำแหน่ง พนักงานสอบสวน ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ปี ถึงมีสิทธิเลื่อนเป็นสารวัตรโรงพักระดับ 2 แล้วเลื่อนโรงพักระดับ 1 เช่นเดียวกับตำแหน่งรอง ผกก.และ ผกก. ต้องไต่จากโรงพักระดับ 2 ถึงจะขึ้นโรงพักระดับ 1

นอกจาก สอบได้ลำดับ 1 ของแต่ละรุ่นในหลักสูตรสารวัตร หลักสูตรผู้กำกับ

ผู้จะเป็น ผกก. ผบก. ผบช. (ฝ่ายปฏิบัติการ) ไปถึงยอดตำแหน่ง ผบ.ตร. ต้องผ่านงานสอบสวน 2 ปี และต้องร่วมรับผิดชอบสำนวนการสอบสวนมาไม่น้อยกว่า 70 สำนวน

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำรวจเหล่านี้จะ “ตีตราเป็นกฎหมาย”

ทั้งนี้ ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นข้อบังคับแต่งตั้งตามวาระประจำปีอย่างเคร่งครัด

ไม่ใช่คิดจะเรียนทางลัด กระโดดชกข้ามรุ่น หมกมุ่นแย่งเก้าอี้ เพราะมี ผู้กุมอำนาจ คอยหนุนหลัง

ทำระบบแต่งตั้งโยกย้ายพังพินาศ ขาดความเป็นธรรม!!!

สหบาท

29 พ.ค. 2560 12:36 ไทยรัฐ