บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บ่อขยะนาแก 72 ล้านสูญเปล่า เครื่องจักรห่วย แถมสร้างมลพิษให้ชาวบ้าน

บ่อขยะเทศบาลตำบลนาแก ของบเพิ่ม 72 ล้านสร้างในเนื้อที่ 70 ไร่ กลายเป็นอนุสาวรีย์แห่งความล้มเหลว เครื่องจักรที่ซื้อมาไม่ได้มาตรฐาน ปล่อยทิ้งไม่พอ ยังสร้างมลพิษ กระทบพื้นที่เกษตรกว่า 200 ไร่ ชาวบ้านเดือดร้อน...

วันที่ 29 พ.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีเกิดปัญหาโครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ รวมทั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน กลุ่มพื้นที่ 3 ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาแก ซึ่งมีการก่อสร้างในพื้นที่ ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ เดิมก่อสร้างเป็นระบบฝังกลบ ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อแก้ปัญหากำจัดขยะในพื้นที่ อ.นาแก อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร และ อ.วังยาง

จนต่อมามีการเสนอโครงการของบประมาณเพิ่มเติม จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 72 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้าง ระบบคัดแยกกำจัดขยะครบวงจร เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2554 หลังแล้วเสร็จดำเนินการได้แค่ 2 ปี เกิดปัญหาเนื่องจากเครื่องจักรไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถคัดแยกขยะได้ ต้องปล่อยทิ้งไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย มีต้นทุนสูงเดือนละเกือบ 2 แสนบาท ไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินงาน จนกระทั่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 จ.อุบลราชธานี เข้าไปตรวจสอบ และมีคำสั่งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2560 ชี้มูลว่า ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่มีการใช้ประโยชน์ทั้งระบบ รวมทั้งไม่สามารถปรับปรุง หรือซ่อมแซมให้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ จนเป็นเหตุทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พร้อมมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ดำเนินคดีทั้งละเมิด อาญาและแพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ล่าสุดนายสมช่วน โสภาพรหม อายุ 52 ปี สมาชิกสภา อบต.นาเลียง บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 7 อ.นาแก จ.นครพนม พร้อมตัวแทนชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบ ได้ออกมาระบุเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ รวมถึงระบบกำจัดคัดแยกขยะ มูลค่างบประมาณกว่า 72 ล้านบาท เดิมชาวบ้านไม่มีความต้องการ เพราะเกรงจะเกิดมลพิษ แต่ทางหน่วยงานเกี่ยวข้องยืนยันว่า จะเป็นประโยชน์ ทั้งการสร้างงานในพื้นที่ รวมถึงจะมีการบริหารจัดการที่ดี ชาวบ้านจึงยินยอม ต่อมาหลังก่อสร้างมีปัญหาเรื่องผลกระทบตลอด โดยเฉพาะชาวบ้านโพนสวรรค์ หมู่ 7 ที่มีชุมชนติดก่อบ่อขยะ รับผลกระทบหนัก ทั้งมลภาวะเป็นพิษทางกลิ่น ปัญหาแมลงวัน ที่สำคัญไม่เพียงสูญเสียงบประมาณมากกว่า 72 ล้านบาท เพราะเครื่องจักรทำงานไม่ได้ ปล่อยทิ้งนานกว่า 2 ปี แต่ยังเป็นการสร้างมลพิษ พื้นที่การเกษตรทำมาหากินของชาวบ้าน กว่า 200 ไร่ ทั้งสวนยาง นาข้าว เสียหายทุกปี ในช่วงฤดูฝนจะมีปัญหาเรื่องน้ำเสียทะลักเข้าพื้นที่การเกษตร ร้องทุกข์ไปหลายครั้งไม่ได้รับการแก้ไข เดือดร้อนมาตลอด

ด้านนายวิทยา แสงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแก กล่าวว่า ปัญหาโครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ รวมถึงศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน กลุ่มพื้นที่ 3 ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาแก เกิดขึ้นในช่วงคณะผู้บริหารชุดเก่าก่อนที่ตนเข้ามาบริหารงาน ภายหลังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าทำการตรวจสอบ เนื่องจากมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากเครื่องจักรไม่สามารถคัดแยกขยะได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายสูงตกเดือนละประมาณ 2 แสนบาท จึงไม่คุ้มทุนที่จะนำงบประมาณไปสนับสนุน มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดเดินเครื่อง

เบื้องต้นอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในรายละเอียดตามคำสั่งของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ระบุว่า ทำให้รัฐเสียหาย ในส่วนของเทศบาลตำบลนาแก ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางแก้ไขคือ เสนอไปยังเอกชนเข้ามาประมูลบริหารจัดการดูแล รวมถึงการประสานไปยังสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีความชำนาญ เข้ามาตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซม ลดค่าใช้จ่าย ให้เครื่องจักรสามารถเดินได้ นอกจากนี้ยังวางแผนแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ใช้วิธีการฝังกลบ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด.